אמנה לממשל תאגידי ראוי במועצה המקומית סביון

כדי להביא רוח חדשה לסביון, חברי ואני ברשימת "סביון שלנו" חתמנו על אמנה לשיפור
הממשל התאגידי במועצה.
אנו מטילים על עצמנו בזאת מגבלות חסרות תקדים.
אנו קוראים לחברי הרשימות המתחרות בסביון ולכלל המגזר המקומי בישראל לאמץ את
עקרונות האמנה.
כך ייטב לכולנו.

אנו שמחים להציג בפניכם את המועמדים ברשימת "סביון שלנו":
לינדה אשכנזי בנישו
דורון ויסברוד
מרשה כספי
עילי פת
יעל דרור
מיכאל ויינשטיין
יוסי נטקוביץ
מתוקה גרובשטיין

השקת קמפיין הבחירות והחזון

קמפיין הבחירות שלי יוצא לדרך במלוא התנופה והכוח!
שתי קדנציות עברו וזמן לשינוי הגיע. סביון זקוקה לרוח חדשה.
כראשת המועצה, אני מתחייבת להוביל בצורה מקצועית, באחריות ובשקיפות מלאה ולפעול על פי החזון.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלי במסע השינוי הזה.

חייבים לשנות, מוכרחים לתקן

לינדה אשכנזי בנישו, רו"ח עו"ד
רוח חדשה לסביון
ראשת המועצה החדשה שלנו