אנחנו והמינהל

בעתיד הקרוב עשויה להתעורר אפשרות של רכישת זכות בעלות מלאה על הקרקע בסביון הנמצאת כיום בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל הדבר יהיה כרוך בתשלומים אשר נראים לנו מוגזמים ביותר. ניתוח בנושא הופיע הן ב"גלובס" והן ב"מקרקעין" ומצ"ב (הסדר הקניית בעלות בקרקע מינהל). אנו נדאג ללחוץ על ראש המועצה הנבחר/ת לפעול לצמצום התשלום הנדרש ולהעמידו על סכום סביר וכלכלי. העברת הבעלות המלאה על הקרקע לידי הדיירים תגדיל את רווחת התושבים ותעלה את ערך הנכסים. העלאת נושא זה, כמו נושאים דומים, תעשה רק על-ידנו.

לתושבי סביון הותיקים זכורה בודאי תקופת ההתכתשויות עם מנהל מקרקעי ישראל (החוזה הירוק והכחול). בראשית שנות ה-90 נטלנו על עצמנו לטפל בנושא. כך סיפקנו מורה נבוכים להסברת המימד הכמותי של סוגית היוון דמי החכירה, עמדנו על העיוות בנוסחת חישוב דמי ההיוון, איתרנו טעות בחוזה החכירה ודאגנו לקבל מכתב הבהרה בנושא מבאי כוח המינהל, איתרנו טעות בנוסחת חישוב הפרשי ההצמדה על הריבית בגין החזר מס הרכישה ששילמו התושבים על ההיוון והבאנו להחזר הסכום העודף לתושבי סביון ולעוד אלפי נישומים בישראל, הגענו להסדר עם עו"ד לרישום הסכם החכירה החדש בפנקס המקרקעין בשכ"ט מופחת וסיפקנו השוואה כמותית של הגרסאות השונות של הסדר ההיוון על-פני זמן.

היות ואנו מעמידים את אמינותנו במקום הראשון, כל הטענות שלעיל מגובות בפרסומים בפורומים מקצועיים ובמסמכים המצ"ב למתעניינים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.