ההחלטה על הקניית בעלות בנכסינו

קיימת אפשרות ממשית שבתינו ירשמו בטאבו בבעלותנו המלאה (ולא חכורים מן הקק"ל), בחלק מן המקרים ללא תשלום (פרטים בהמשך).

על פי החלטה 1185 ( pdfליחצו כאן ) של מועצת מקרקעי ישראל מ-28.12.2009 ניתן להקנות בעלות מלאה גם בנכסים צמודי קרקע על אדמות מנהל. משמעות הדבר – בתינו שוב לא יהיו רשומים בטאבו כחכורים מן הקרן הקיימת, אלא יירשמו בבעלותנו המלאה.

סעיף 3.3.5 להחלטה קובע שבנכס מהוון ששטחו איננו עולה על 2 דונם ואשר לגביו נרכשו כל הזכויות הקיימות והעתידיות, הקניית הבעלות הקניית הבעלות תהיה ללא תשלום. על-פי סעיף 3.4.1 להחלטה בנכס אחר הקניית הבעלות תהייה כרוכה בתשלום בשיעור 31% מן ההפרש בין שווי הנכס בבעלות ובין שווי זכויות החכירה, אך לא פחות מ-9% משווי הנכס (בשנה הראשונה,עם גידול בשיעור 1% לשנה עד 12%).

עקב עיצומים במנהל והליכים משפטיים, הנושא עדיין איננו יישומי, אך ייתכן ויש כאן התחלה של סיום היחסיים הטראומתיים בין תושבי סביון ומנהל מקרקעי ישראל. את הקטעים הרלוונטיים בהחלטה הלא קצרה צבענו בצהוב.

מרבית הנכסים בסביון מהוונים והסכם החכירה (הכחול) ממצה את כל זכויות הבנייה הקיימות. לכן לדעתנו קיים סיכוי סביר שבמגרשים ששטחם עד 2 דונם ניתן יהיה לקבל את הבעלות המלאה ללא תשלום.

התחלנו לטפל בנושא במערכת הבחירות ונמשיך ונעדכן לגבי התפתחויות בנושא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.