הסכם שיתוף פעולה קואליציוני

במערכת הבחירות התחייבנו לשתף פעולה עם כל ראש מועצה שייבחר כדי לקדם את ענייני היישוב. כמו כן התחייבנו לקדם שורה של נושאים, אשר לדעתנו משרתים את טובת הכלל. נאמנים להתחייבויות אלו כרתנו ביום שישי 16.1.2009 הסכם שיתוף פעולה קואליציוני עם סיעת "עתיד סביון", בראשות ראש המועצה, מר מושיק ליפץ.
היות ואנו מאמינים בשקיפות, אנו מפיצים ללא דיחוי את ההסכם המצ"ב.

מטרתנו היא לאפשר לראש המועצה לנהל את ענייני היישוב, כאשר אנחנו נהווה גורם פעיל בגיבוש וניהול המדיניות. כך נוכל לקדם את האג'נדה שלנו ולדאוג לאיזון בניהול המדיניות.

כדי להגשים מטרה זו צירפנו נספח להסכם, אשר מכיל את כל הנושאים עליהם התחייבנו במהלך הקמפיין. יצוין שנספח זה מפרט את הנושאים המוסכמים על שתי הרשימות. פרטי היישום יידונו ויסוכמו בהנהלת המועצה, כאשר הפירוט בנספח הוא בגדר טיוטה בלבד. אנו מתחייבים שנושאים אלו ייושמו ולא יישארו בגדר מס שפתיים.

כמו-כן אנו נוביל את נושא הפיתוח בסביון כמצוין בסעיף 6 להסכם, לרבות המתאר הפיננסי של מימון פרויקט הביוב, השתלבות סביון בתאגיד מים, השלמת המרכז הקהילתי והקמת כפר קהילתי לותיקי סביון.

אנו מאמינים ששיתוף פעולה זה יוביל לשיפור תפקוד המועצה, לפיתוח היישוב ולהגברת שקיפות המידע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.