ועד הפעולה של בעלי בתים צמודי קרקע

בעלי בתים צמודי קרקע צריכים להתארגן ולפעול למען האינטרסים שלהם. לאחר הטלת היטל הצריכה העודפת קיימת תכנית לחייבם עבור הקניית הבעלות בקרקע. התארגנו כנגד ההיטל ועתרנו לבג"ץ. בדעתנו לפעול גם בנושא עלות הקניית הבעלות בקרקע, כדי שיושתו סכומים סבירים ולא מוגזמים כפי שהמליצה ועדת גדיש.

לאחרונה הושת היטל צריכה עודפת של מים. ההיטל הוטל על צריכת מים מעבר ל-5 מ"ק לנפש, כלומר מעבר לצריכה ביתית רגילה (רחצה, שירותים, בישול, ניקיון וכיו"ב). מכאן שההיטל כוון לבעלי בתים צמודי קרקע. ההיטל החליף הצעה קודמת לאסור כליל השקיה של גינות פרטיות. אנו סבורים שההיטל חורג מתחום הסביר ולכן יזמנו התארגנות של תושבים, אשר תרמו מכספם ועתרנו לבג"ץ נגד ההיטל. לעתירה צורפה pdfחוות דעת כלכלית/שמאית . אנו מקווים שהעתירה שלנו, יחד עם עתירות נוספות שהוגשו, יחד עם לחץ ציבורי אחר, יביאו לביטול ההיטל.

נימוקנו העיקרי הינו שההיטל, שנועד לכאורה לצמצם את צריכת המים ובדרך זו להציל את אוגרי המים בישראל, שדולדלו בחוסר אחריות הגובל בפשיעה לרמות מסוכנות, הוא למעשה מס פרימיטיבי על צריכת מים לצורכי גינון פרטי. עקב קשיחות הביקוש למים, עיקר השפעת ההיטל תהיה של גביית כספים לקופת האוצר. בדיקה כלכלית בסיסית מראה שעדיף להשקות גינה קיימת במים היקרים ללא מידה במקום לייבש את הגינה ולהקימה מחדש לאחר שהרעה תחלוף. ראוי לציין שכספי ההיטל אינם מיועדים לשיקום הזנחת משק המים, אלא מצטרפים לכלל הכנסות האוצר.
אם ההיטל יצליח בייבוש הגינות, התוצאה תהייה לדעתנו גרועה שבעתיים. החזון הציוני של הפרחת השממה יפנה את מקומו לצרות העין והכיס של גורמים, אשר רוצים בחזונם להפוך את ישראל לחומה ושחונה. מראה גינות קמלות ועצים מיובשים במדרכות ישראל יביא לפגיעה מהותית באיכות החיים וגם לפגיעה כלכלית בלתי מידתית. עלות שיקום הגינון לאחר מכן תסתכם במיליארדי שקלים ובנוסף תגרם פגיעה מהותית בערכי בתינו. הסיבה המרכזית של השאיפה הישראלית לגור בבתים צמודי קרקע (כיום קרוב ל-50% מהתחלות הבנייה הן של צמודי קרקע) היא המרחב הירוק בסמוך לבית. אם הגינות יהפכו לשדות קוצים, המוטיבציה למגורים צמודי קרקע תרד פלאים ויחד אתה גם מחירי נכסינו.

סברנו שגם אם הצלחת העתירה רחוקה מלהיות מובטחת, לא ניתן לעבור על צעד זה בשתיקה, שכן הוא עלול להיות מלווה בצעדים נוספים מסוגו. ואכן לאחרונה אושר בכנסת תיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל, אשר מאפשר הקניית בעלות בנכסים חכורים ממינהל מקרקעי ישראל לחוכרים צמודי קרקע. אולם בעוד שבדירות בבנייה רוויה הקניית הבעלות היא בחינם (בלי קשר לגודל או שווי הנכס), הרי בנכסים צמודי קרקע (בנייה נמוכה בלשון החוק) ההעברה כרוכה בתשלום. איננו מתנגדים לעצם דרישת התשלום, אך נדרשים לגובה התשלום. פעולת העברת הבעלות לחוכרים מבוססת על pdfדו"ח ועדת גדיש . דו"ח זה קבע סכומי תשלום בלתי סבירים בעליל של עשרות אחוזים משווי המגרש עבור העברת הבעלות. התשלומים עבור היטל הצריכה העודפת עלולים להתגמד מול התשלומים עבור העברת הבעלות. לכן אנו מתכוננים לפעול גם בנושא זה כפי שפעלנו בנושא ההיטל וקוראים לכל מי שסבור שהנושא מוצדק להצטרף אלינו, כדי להגן על האינטרסים שלנו בכוחות משותפים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.