נתונים סטטיסטיים על סביון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר בלבד (הפרסום האחרון מתייחס לנתוני 2003).
בבדיקה נכללות 198 רשויות מקומיות, כאשר 198 הוא הדירוג הגבוה ביותר.
להלן הנתונים של סביון:

נושא ערך דירוג
כללי 198
חציון גיל 40 196
יחס תלות 81 126
% משפחות 4 ילדים + 3% 197
רמת מינוע 63% 198
% מכוניות חדשות 51% 198
הכנסה ממוצעת 7,651 ש"ח 198
% סטודנטים גיל 29-20 35% 194
שיעור זכאות לבגרות גיל 18-17 88% 194
% דורשי עבודה 0.8% 194
% מקבלי שכר מינימום 27% 197
% משתכרים מעל פעמיים השכר הממוצע 31% 196
% מקבלי דמי אבטלה 0.3% 181
% מקבלי אבטחת הכנסה 0.03% 195
% מקבלי השלמת הכנסה 0.8% 197

מן הנתונים עולה שבמרביתם המכרעת של המשתנים סביון ממוקמת ברמה הגבוהה ביותר או שואפת אליה.

מקור הנתונים: קובץ PDF ב-http://www.cbs.gov.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.