פנייה אישית של אבי לוי

להלן פנייה אישית של אבי לוי לבוחרים בצירוף מכתב התפטרות.

זו הזדמנות חוזרת להודות לאותם תושבים שנתנו בי את אמונם ובחרו בי לקדנציה הנוכחית. מקץ 21 שנות פעילות וכחבר מועצה ב-4 קדנציות, החלטתי לרענן את השורות ולפנות את המקום היחידי בו זכינו בבחירות לבא אחרי ברשימה. אין לראות בהתפטרותי ביטוי של מחאה או כעס. נהפוך הוא – טרם הבחירות הודעתי על פרישתי, אבל נעניתי לפניות רבות של תושבים להמשיך לתקופה נוספת בשרות הישוב. בשנה האחרונה חברנו לקואליציה עם מושיק ושיתפנו איתו פעולה. במסגרת הסיעה אנו פועלים בהרמוניה מלאה ואין חשיבות קרדינאלית לשאלה מי חבר במועצה. כפי שהסתייעתי ביכולותיו המקצועיות של דורון במהלך השנה, כך הוא יסתייע בניסיוני הרב בפעילות במועצה ואנו נמשיך לפעול כצוות לקידום המטרות שהצבנו לנו. אין בכוונתי להיעלם מן הזירה הציבורית ועוד נכונה לנו עשייה רבה במסגרת פעילות המועצה.

רצ"ב: מכתב ההתפטרות שיוגש למועצת סביון בישיבתה מחר, 30.12.2009.

לכבוד
יו"ר מועצת סביון מושיק ליפץ
חברי מועצת סביון – תומר בינמוביץ, יוסי גליקסמן, אהרונה היימן-ולטר, מיה ויזל, יחיאל לשמן, חיים עשהאל, עמיר פורת
הממונה על מחוז המרכז – שוקי עמרני
היועץ המשפטי – אמנון מרחב

הנדון : סיום כהונתי כחבר מועצת סביון

הנני להודיע בזה על התפטרותי ממועצת סביון עפ"י סעיף 108 לצו המועצות המקומיות.
דורון ויסברוד, הנמצא במקום השני ברשימת "סיעת סביון שלנו", יחליפני כחבר מועצת סביון.
עם סיום תפקידי כחבר המועצה ברצוני להודות לחברי המועצה ולעומד בראשה על שיתוף הפעולה במועצה זו.
על אף שסיימתי 21 שנים של פעילות כחבר מועצה, החל בשנת 1988, אמשיך לסייע ככל הנדרש בפעולות הקשורות לפיתוח סביון ובעיקר בהשלמת בנית המרכז הקהילתי, תוך המשך תפקידי כיו"ר (או ממלא מקום) ועדת פיתוח הנדסה ואדריכלות של סביון וזאת בכפוף לאישור המועצה.
הצבתי לעצמי מטרה לפעול ביחד עם הגורמים הביצועיים של המועצה וכמובן בסיוע ראש המועצה להביא להפעלת המרכז לרווחתם של תושבי סביון לא יאוחר מתחילת 2012 – משימה קשה, אך אפשרית, בסיוע כל חברי המועצה.

בכבוד רב ובברכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.