Warning: Attempt to read property "parent" on null in /home/weissbro/public_html/savyonshelanu/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 30
אוגוסט 2008 – סביון שלנו

אגודת המים – ההיבט הכלכלי

כלכלת המים בישראל בנויה כך שרשויות מקומיות רוכשות מים תמורת 2.91 ₪\מ"ק ומוכרות אותם לתושבים במחיר ממוצע של כ-7 ₪ (8 מ"ק ב-3.93 ₪, 7 מ"ק ב-5.50 ₪ והיתר ב-7.65 ₪. המחירים קבועים חוקית ואין לסטות מהם). מכאן שהרשות המקומית גובה מן התושב כ-4 ₪ יותר מכפי שהיא משלמת עבור המים.

פער תיווך זה נועד לכסות על העלויות הקבועות (תחזוקת צנרת המים וכיו"ב). בפועל פער תיווך זה גדול מעלויות התחזוקה ומשמש מקור למימון כספי המועצה. כל זה נכון לתושבי סביון המקורית. בגני יהודה לאגודת המים יש זיכיון על אספקת המים לתושבים והיא נהנית מפער התיווך.

מכאן שתושבי סביון המקורית תורמים דרך צריכת המים שלהם הכנסות למועצה בעוד שרנטה זו של תושבי גני יהודה לשעבר מגיעה ליעד אחר.

בדיונים שהתקיימו בועדת האיחוד שאבי לוי עמד בראשה, נושא אגודת המים נידון אך לא הגיע לידי מיצוי עקב התנגדות אגודת המים ונציגיה במועצה. היקף ההכנסה שנמנע מן המועצה מוערך בסדר גודל של כ-2 מיליון ₪ לשנה.

במידה שניבָּחר אנו מתחייבים להעלות את נושא אגודת המים לסדר היום ולקדם פתרון הוגן, אשר ימנע סבסוד של בעלי השליטה באגודת המים על-ידי חבריהם ליישוב.

הניסיון למחטף המדרכות ברח' כרם הזיתים

1. העובדות

ב-20 ביולי השנה קיבלו תושבי רח' כרם הזיתים ללא כל התראה מוקדמת מכתבים לתשלום עבור סלילת מדרכות (דוגמת המכתב המצ"ב). כפי שעולה מתוכן המכתב הוא נוקב בסכום לתשלום ללא כל פירוט כיצד התקבל הסכום, השונה מבית לבית. בסעיף 3 כתוב שניתן לשלם את הסכום ב-12 תשלומים זהים החל מ-15.8.2008. רק בתשובה לפנייה פרטנית למועצה התקבלה "נוסחת" החישוב (510 ₪ למטר חזית – מצ"ב). במקביל נשלחו מכתבים שבהם נכתב לתושבים אשר חרגו לשטח המדרכה שעליהם להתחייב לפנות את החריגות לשטח המדרכה עד 10.8.2008 (דוגמת המכתב מצ"ב). בעקבות פניות תושבים למועצה התברר שמדובר בתכנית של מדרכות עם אבן שפה גבוהה עם מפרצי חנייה בצידו האחד של הרחוב.
חלק מן התושבים ברחוב סברו שהפתרון המוצע איננו טוב והעדיפו פתרון של מדרכה עם אבן שפה נמוכה כמו ברחוב מגל. הטענות מפורטות במכתב שנשלח למר אברהם בחרי, יו"ר ועדת התנועה במועצה ב-3.8.2008 ואשר טרם נענה (מצ"ב). בעקבות פנייתם לאבי לוי הוא ערך בדיקה והתברר שהוצא מכרז משולב לעבודות הביוב וסלילת המדרכה ברחוב וכי המכרז נמצא ערב הכרזת הזוכה. אבי לוי פנה לראש המועצה מר מושיק ליפץ ולמר יוסי גליקסמן, יו"ר ועדת המכרזים ודרש לעצור את הליך המכרז כדי  שהמצב לא יהפוך לבלתי הפיך. במקביל הוא גם המציא לחברי המועצה חוות דעת משפטית של דורון ויסברוד לפיה קיימת בעיה בקיום מכרז משותף למדרכה ולביוב, היות שעל-פי נוסח חוק העזר על התושבים לשלם עבור המדרכה על-פי עלותה וקיום מכרז משותף מקשה על בידוד הוצאות אלו (מצ"ב).
הודות להתערבותו של אבי לוי בדקה ה-90 נעצר התהליך. ב-3.9.2008 נשלחה הזמנה לכל תושבי הרחוב לישיבה של ועדת הנדסה ואדריכלות של המועצה ב-24.9.2008, שיושב הראש שלה הוא אבי לוי, לדון בתכנית המדרכות (העתק מצ"ב).
בבוקר יום הישיבה – 24.9.2008 נשלחה הודעה דחופה על ביטול הישיבה – "לאור פניות רבות מצד התושבים שאינם יכולים היום להגיע לישיבה ולפי הוראת ראש המועצה" (הדגש שלנו – העתק מצ"ב). ראוי להזכיר שההזמנות נשלחו שלושה שבועות קודם לכן ואנשים פינו להם את הזמן מראש. אבי לוי כיו"ר הועדה קיבל את ההודעה ביחד עם כל המשתתפים האחרים. לא זו בלבד שראש המועצה לא טרח להתייעץ עמו, הוא גם לא הודיע לו טרם ההודעה לאחרים. בתגובה למחאתו של אבי לוי טען ראש המועצה שביטול הישיבה נעשה ללא ידיעתו בידי עובדי המועצה. לקינוח, ב-5.10.2008 קיבלו תושבי הרחוב שובר תשלום על כל הסכום עד לתאריך 28.9.2008 (הפעם בתשלום אחד).
בדצמבר 2006 שלח מר רוממיה הלוי-סגל ז"ל שלח מכתב בנושא סלילת מדרכות ברחוב בו כתב בסעיף 3 כי "הכוונה לסלול מדרכה נמוכה שתאפשר גם חניה חלקית" (מצ"ב). זאת בניגוד מוחלט לתכנית הנוכחית.

2. המסקנות

עלות סלילת המדרכות מסתכמת בסדר גודל של חצי מיליון ₪ ונושאים בה ישירות דיירי הרחוב. אופן הביצוע ישפיע על איכות חייהם לשנים רבות. למרות זאת המועצה בחרה להודיע על הפרויקט באמצעות הודעות תשלום תוך שלושה שבועות בלי לשתף את התושבים ומתוך גישה הגורסת שאין להגזים בשיתוף הדמוקרטי.
רק בהתערבותנו נמנע מחטף המדרכות. אנו סבורים שהתנהלות כגון זו  המתוארת לעיל עלולה להוות דגם לחמש השנים הבאות עלינו לטובה וסבורים שדרושה נציגות עצמאית ואקטיבית במועצה שתדע להתערב כאשר הדבר נדרש כפי שנעשה במקרה זה.

חינוך

1. אנחנו והחינוך
איכות החינוך בסביון זוכה לרייטינג גבוה מאד במערכת בחירות זו וטוב שהדבר כך. הסיעות המתחרות העמידו אנשי חינוך במקומות גבוהים ברשימותיהן ומקדישות חלק משמעותי מן המסרים שהן מפיצות לתחום החינוך.
אנחנו בחרנו לא להתמקד בנושא החינוך לא מכיוון שאנו סבורים שאיננו חשוב, אלא מכיוון שאנחנו לא מחשיבים את עצמנו למומחים בתחום זה. אנו שמים דגש על התמחות ומקצועיות, לא מתיימרים להבין בכל נושא ומותירים זירה זו למומחים.
יחד עם זאת אנו רוצים להציג את גישתנו לנושא החינוך בראייה מרחבית ולהציע את תרומתנו גם בתחום זה.

2. סביון והחינוך
בכל הדירוגים על בסיס חברתי-כלכלי של רשויות מקומיות בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון מדורגת תמיד בקבוצה העליונה. הלשכה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר (הדו"ח האחרון מתייחס לנתוני 2003). יתרה מכך, בדירוג לפי אזורים סטטיסטיים (אזורים מצומצמים בגודלם והומוגניים) סביון דורגה ברמה הגבוהה ביותר (קבוצה 20) יחד עם עוד חמישה אזורים סטטיסטיים (שלושה בתל-אביב, אחד בירושלים ואחד בחיפה) מתוך 1,419 אזורים.
מן המפורסמות שמשתנים חברתיים-כלכליים מתואמים סטטיסטית באופן חזק (אנשים מבוססים יותר גם משכילים יותר, בריאים יותר, מאריכי שנים יותר וכיו"ב). לכן סביון הייתה צריכה להתברך במערכת חינוך מן המצליחות בישראל.

3. ביקורת מול עובדות
לאחרונה הושמעה במערכת הבחירות טענה לפיה מערכת החינוך בסביון נמצאת כביכול במצב גרוע. נטען כאילו תוצאות מבחני המיצ"ב בסביון הן מתחת לממוצע הארצי. אנו טוענים שתוצאה זו בלתי סבירה בעליל וקוראים לטוענים כך להמציא את הנתונים לציבור הבוחרים כדי שיוכל לשפוט זאת בעצמו. אנו סבורים שיש להעמיד את כל הנתונים בפני התושבים ונוהגים כך באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שהקמנו לצורך מערכת הבחירות. לפני כחמש שנים מנהלת בית הספר דאז ערכה מצגת של תוצאות מבחני המיצ"ב. התוצאה לא הייתה מזהירה, אך הייתה רחוקה מרחק רב מן הקטסטרופה המוצגת כיום. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון עומדת במקום ה-194 מתוך 198 רשויות מקומיות בתחום שיעור הזכאים לתעודת בגרות בין בני 18-17 (למען הסר ספק – רק בארבע רשויות שיעור הזכאות היה גבוה יותר).

4. האסטרטגיה שלנו
לגישתנו אין לחרוץ את הדין לפני למידת העובדות. גם אם נתוני המיצ"ב העגומים נכונים, אין סיבה להיתלות רק בנתון זה. ברור לנו שלא כל תפוקות מערכת החינוך ניתנות לכימות (ויש בוודאי הסבורים שאינן ניתנות כלל לכימות) אך קיימים נתונים נוספים למיצ"ב. במידה שניבָּחר למועצה אנו נפעל לקבלת נתונים נוספים למדידת תפוקות מערכת החינוך בסביון כמפורט להלן:
1. תוצאות בחינות האבחון לתלמידים מוכשרים/מחוננים –  מכון הנרייטה סולד.
2. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.
3. ממוצעי ציוני בגרות.
4. שיעורי הזכאות לתעודת בגרות.
5. חתכי הקבלה של תלמידי סביון בתיכון יהוד.
הנתונים יהיו הן על בסיס של חתך אורך (עומק היסטורי של כמה שיותר שנים כדי לבחון מגמות על-פני זמן) וחתך רוחב (השוואה ליישובים בשני האשכולות הגבוהים – 9 ו-10, המהווים את קבוצת ההשוואה המתאימה). כבר ב-2003 ניסינו להניע מהלך דומה אך הדבר לא הסתייע (מצ"ב).
לאחר קבלת נתונים אלו (ואולי נוספים שעליהם לא חשבנו) נפעל להקמת ועדת מומחים מתושבי המקום אשר יבחנו את הנתונים ויציגו בפני התושבים תמונה אמיתית של תפוקות מערכת החינוך. זו יכולה לשמש בסיס להתווית אסטרטגיה לשיפור המצב.

5. חשיבות החינוך
יש הסבורים שלאיכות החינוך חשיבות רק למשפחות צעירות שילדיהן לומדים בבית הספר בסביון. יש לנו חדשות לסבורים כך. איכות מערכת החינוך היא אחד המשתנים החשובים ביותר המשפיעים על מחירי בתים, במיוחד באזורי יוקרה (ראו מאמר להלן). לו בית הספר בסביון היה נחשב לאחד הטובים בארץ והיה משמש מוקד משיכה למגורים בסביון, תמונת הנדל"ן בסביון הייתה לדעתנו מושפעת בצורה משמעותית מכך. לכן לותיקי סביון אשר שוקלים למכור את בתיהם אינטרס בחינוך איכותי לא פחות מאשר לצעירים במקום.

אנחנו והמינהל

בעתיד הקרוב עשויה להתעורר אפשרות של רכישת זכות בעלות מלאה על הקרקע בסביון הנמצאת כיום בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל הדבר יהיה כרוך בתשלומים אשר נראים לנו מוגזמים ביותר. ניתוח בנושא הופיע הן ב"גלובס" והן ב"מקרקעין" ומצ"ב (הסדר הקניית בעלות בקרקע מינהל). אנו נדאג ללחוץ על ראש המועצה הנבחר/ת לפעול לצמצום התשלום הנדרש ולהעמידו על סכום סביר וכלכלי. העברת הבעלות המלאה על הקרקע לידי הדיירים תגדיל את רווחת התושבים ותעלה את ערך הנכסים. העלאת נושא זה, כמו נושאים דומים, תעשה רק על-ידנו.

להמשיך לקרוא אנחנו והמינהל