Warning: Attempt to read property "parent" on null in /home/weissbro/public_html/savyonshelanu/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 30
אוקטובר 2008 – סביון שלנו

עבירות רכוש ומניעתן

הביטחון האישי הוא נדבך מרכזי בתחושת ה-well being של כל אדם. קיימת תחושה שבסביון יש ריבוי של עבירות רכוש אשר פוגעות באיכות החיים של כולנו. זאת למרות ריבוי אמצעי האבטחה ביישוב ובעיקר חברות השמירה.

אנו סבורים שניתן לשפר את רמת הביטחון האישי על-ידי מתן טיפול ברמת היישוב בבעיה (כיום התושבים מחוברים למספר חברות שמירה). אינטגרציה זו עשויה ליעל את המערכת ולצמצם את כמות עבירות הרכוש.  ברור שהאבטחה תעשה באמצעות חברה פרטית ולא באמצעות עובדי מועצה.

אם תכנית זו תצא לפועל ניתן לשלב בה מספר רעיונות:

 1. הקמת חדר בקרה קבוע שיהיה מאויש 24 שעות ושיהווה מרכז תקשורת עם כל בתי סביון. הפעילות תעשה כאמור על-ידי חברת שמירה בפיקוח של הממונה על הביטחון במועצת סביון.
 2. לתושבים המעונינים תהיה אופציה של מצלמה המשדרת לחדר בקרה זה, תוך שילוב אמצעים מתוחכמים אשר יאפשרו למזער את הפגיעה בפרטיות מצד אחד, תוך הגברת האבטחה מצד שני.
 3. הגברת ושיפור האפקטיביות של ניידות השמירה, תוך קביעת תקני פעילות (כמות הניידות, זמן הגעה תקני, קביעת פרופיל מינימלי של הסיירים וכיו"ב).
 4. הפעלת לחץ על הרשויות לקבלת היתר להפעלת עמדות השמירה בכניסות באופן אפקטיבי, בניגוד להפעלת "הדמי" של העמדות היום.

אין בהצעתנו זו לקבוע עמדה לגבי חברות השמירה הפועלות היום בישוב ועושות כמיטב יכולתן לשרת את ציבור הלקוחות, אך תמיד יש מקום לשיפור.

בחוגי הבית שעורך ראש המועצה, מר מושיק ליפץ, הוא טוען שבידו מצויים נתונים סטטיסטיים משטרתיים לפיהם נרשם בחודשים האחרונים שיפור דרמטי בביטחון האישי בסביון – בעיקר ירידה חדה בפריצות לבתים וגניבות רכב. ניסיונותינו להשיג נתונים אלו לא הסתייעו.

אנו מברכים על השיפור הנטען, אך גורסים שכל טענה צריכה להתבסס על נתונים בדוקים. אנו פונים איפוא לראש המועצה וקוראים לו לנהוג בשקיפות ולהציג בפני הציבור את נתוני הפשיעה המשטרתיים בסביון. אנו מבקשים להציגם עם עומק היסטורי של מספר שנים כדי שאפשר יהיה לראות את מגמת הדברים.

במידה שנתבקש, אנו נשמח להציג את הנתונים בפלטפורמת האינטרנט של סיעתנו.

אשליית הביוב הביולוגי

רשימת סביון ירוקה מפיצה מזה זמן מידע בחוזרים ובאתר האינטרנט לפיו ניתן כביכול לחסוך עשרות מיליוני ₪ על-ידי הקמת ביוב אקולוגי. אנו נטלנו על עצמנו את המשימה ללמוד כל נושא על בסיס העובדות ולהציג את עמדתנו, דבר שהרשימות האחרות לא טרחו ואינן טורחות לעשות.
לאור החיסכון האפשרי הלכאורי המוצג אנו סבורים שיש לבדוק את היתכנות הנושא, אך סבורים, כפי שציינו במסמך ההשקה שפרסמנו, שאפשרות מימושו קלושה. להלן התייחסותנו המפורטת:

 1. הנתונים הכספיים – ההוצאה עד כה מסתכמת ב-24 מיליוני ₪ ולא ב-18 מיליוני ₪ כפי שנכתב. סך ההוצאה מוערך כיום ב-86 מיליון ₪ ולא ב-100 מיליון ₪. הצירוף של הגדלת המונה והקטנת המכנה מעמיד את שיעור העלות שכבר הוצאה על 28% (במקום 18%).
 2. רגולציה – באתר המועצה מופיע מכתב שנשלח ממשרד הבריאות ובו כתוב "הדרך היחידה לטיפול בשפכים הביתיים בתחומי הרשויות המקומיות היא להרחיק את הביוב הגולמי משטח הבתים ולהעבירו לטפול במתקנים המיועדים לכך. לכן הפתרון היחיד בנושא הוא חיבור הבתים למערכת איסוף עירונית מרכזית…" (המכתב מופיע להלן).
 3. אקולוגיה – ברור שרמת הטיהור שתושג במערכות ביתיות נמוכה יותר מרמת הטיהור במערכת מרכזית. לכן הפתרון הוא אולי זול יותר, אך בוודאי ידידותי פחות למי התהום.
 4. פיקוח – כדי לוודא את רמת טיהור המים יידרש פיקוח על המערכות בכ-1,000 בתים בסביון, שכן יש לוודא שהתושבים לא ממשיכים להזרים את המים לבורות הספיגה המצויים ברשותם ממילא ושרמת טיהור המים מספיקה. ברור שמשרדי הבריאות והגנת הסביבה לא יסכימו לפיקוח מבוזר שכזה ולכן הסיכוי להשגת הסכמתם שואף לאפס, כפי שעולה מן המכתב הנ"ל.
 5. גני תקווה – בפרויקט "גנים" בגני תקווה הוקמה תשתית לטיהור "מים אפורים" (כיורים ואמבטיות בלבד – ללא אסלות) ברמה שכונתית. משרד הבריאות מסרב בתוקף לאשר את הפעלת המערכת. לאור זאת ברור שאין כל סיכוי לקבלת אישור להפעלת המערכת המוצעת, של טיהור "מים שחורים" ברמה ביתית (העתק מאמר בנושא מופיע להלן).
 6. אגרת ביוב – בחוזרים קודמים שעסקו בנושא הביוב הביולוגי הוצגו נתונים נטולי בסיס של תשלום שוטף של מאות ואף אלפי ₪ לחודש כאגרת ביוב וכי היא תהווה מקור מימון למועצה.

דיון מושכל מצריך קודם כל היצמדות לעובדות. אנו נמשיך להגיב על נושאים שיעלו על האג'נדה במערכת בחירות זו בצורה מקצועית ועניינית ובמקביל נעלה נושאים נוספים משלנו, במטרה שמערכת הבחירות תתנהל ברמה הראויה לתושבי סביון, ולא בסיסמאות. כך הובלנו את המהלך של ביטול היטל הביוב בגובה עשרות אלפי ₪ ואף יותר, תוך מימון עיקר עלות הקמת מערכת הביוב מן ההכנסות מהיטל השבחה ומימון היתרה בפריסה לטווח ארוך דרך אגרת הביוב השוטפת.

שקיפות ממשלית ואתר המועצה

אנו סבורים שממשל מתקדם צריך לנהוג בדרך של שקיפות. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לקיים ערך זה בקלות יחסית, כפי שמודגם באתר זה. אנו סבורים שעד כה המועצה לא נהגה בדרך זו וקוראים לשיפור בתחום זה. את המידע ניתן להעמיד לרשות התושבים הן בחומר מודפס והן באתר האינטרנט של המועצה. אנו סבורים ש"עיתון סביון" שמופץ לאחרונה איננו עוסק בנושאים המעניינים באמת את התושבים ואיננו פתוח למגוון דעות על הנושאים שעל הפרק.

גם אתר האינטרנט של המועצה איננו מכיל חומר רלוונטי. כך לדוגמה תחת הלשונית של "חוקי עזר" הגולש מגיע לאמירה "* ניתן לעיין בחוקי העזר במזכירות המועצה". אנו סבורים שבשלהי 2008 ניתן לסרוק את חוקי העזר ולהעלות אותם על הרשת ולא לחייב את קריאת החומר במשרדי המועצה (אגב, חוקי העזר נמצאים באתר של משרד הפנים).

יש מקום להציג באתר המועצה את תכניות המתאר והתכניות המקומיות הלא נקודתיות (הכלליות) (ניתן למצאן באתרים אחרים, דוגמת אתר מנהל מקרקעי ישראל).

אם ניבָּחר אנו נלחץ לשיפור פני אתר המועצה כך שיספק מידע רלוונטי וישמש כלי להעצמה של התושב ולהגברת הזיקה בין התושבים למועצה.

כיום המועצה מפיצה את הודעותיה באמצעות פרסומי נייר. זוהי דרך הפצה בזבזנית ולא יעילה. אנו מציעים שהמועצה תקים מאגר של כתובות דואר אלקטרוני ותפיץ את כל הודעותיה בדרך זו. זוהי דרך אקולוגית יותר, זולה יותר  ומהירה הרבה יותר להעביר מסרים לתושבים.

שכונת ותיקי סביון

 • במשך 20 השנים האחרונות נעשו ניסיונות למציאת פתרון מגורים לאוכלוסייה המבוגרת וגיל הזהב של סביון.
 • עוד בשנת 1989, במועצה בראשות מר שמואל (בונדי) דרור ז"ל, גב' שולה ברוידא העלתה הצעה להקמת דיור מוגן בסמטת הר דפנה.
 • ההצעה נפלה אז לאחר בדיקה שהראתה חוסר היתכנות בהעדר צורך ב"דיור מוגן" במובן הקלסי של המושג – ישוב המונה 1,000 משפחות אינו יכול להחזיק מוסד לדיור מוגן, היות ומשיקולים כלכליים נדרש גודל מינימאלי של מוסד כזה.
 • בתחילת הקדנציה של רוממיה ז"ל שוב נבדק הנושא ביסודיות רבה על ידי חב' אפריקה-ישראל והנושא שוב נפל מחוסר היתכנות וכדאיות.
 • בתחילת הקדנציה הנוכחית העליתי הצעה חדשה למועצה וחב' אפריקה-ישראל, שהיוזם שלה היה האדריכל ליאון צ'רני, תושב לשעבר.
 • ההצעה הייתה להקמת כפר ותיקים לא סיעודי במתכונת של "קהילה מוגנת" (gated community ), במתכונת הדומה לאלפי כפרים כאלו בארה"ב (וגם בישראל).
 • הרעיון הוא של רכישת יחידות שירשמו בטאבו, אשר ניתן למכרן לצד שלישי ישירות, מעין קומפלקס מגורים ברמה גבוהה ביותר, מוגן עם שמירה, בריכה, מועדון, מרפאה, בנוי בארכיטקטורה המתאימה לאוכלוסיה בוגרת.
 • ערכתי סקר מקצועי מטעם המועצה שהראה התעניינות רצינית מטעם כ-150 משפחות בסביון לרכישה של יחידה כזאת לעצמם או להוריהם.
 • ארגנתי אסיפה שבה חתמו עשרות משפחות על מסמך תמיכה וברכו על היוזמה.
 • המועצה דרשה מחב' אפריקה-ישראל לערוך סקר נוסף שנעשה על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה, שהגיע לאותן המסקנות – דהיינו שקיים צורך, יש כדאיות, ויש דרישה לכפר ותיקים לאוכלוסייה מגיל 55 ומעלה, הרואה בסביון את מקום מגוריה לצד המשפחות והחברים עד יומה האחרון.
 • לאחר שהמועצה החליטה על קידום הפרויקט בהסתיגויות מסוימות, חלק מחברי המועצה שינו את דעתם משיקולי בחירות של סוף הקדנציה והפילו את ההצעה, במגמה לדחותה לקדנציה הבאה.
 • מר מושיק ליפץ היה היחידי שנמנע בהצבעה וממשיך להצהיר שהוא בעד פתרון זה – אני הצבעתי בעד קידום הנושא ושאר הנוכחים, למעט מושיק, הצביעו נגד.
 • בדעתי לקדם את הפתרון בקדנציה הבאה. אני מקווה שגם אהרונה ומושיק יסייעו בכך.
 • באמתחתי פתרון שיהווה תשובה לכל ההסתייגויות (האובייקטיביות והענייניות) שהעלו חברי המועצה הקודמת.
 • יש אפשרות וכדאיות להקים כפר כזה בסביון מבלי לפגוע במרקם הכפרי ובתמהיל הגילים הנוכחי של אוכלוסיית סביון.

יישוב שבניו או בנותיו אינם דואגים להורים המתבגרים בסביבתו ואינו רואה חשיבות במציאת פתרון להשארת הוריו בסביבתו , אינו ראוי לכינוי ישוב "איכותי" כפי שאנו מתיימרים שהוא. אין לחפש פתרונות לשיפור המותג "סביון" אם נושא כזה נדחק לשוליים על ידי מנהיגי הישוב.

אסטרטגיית הקצאת ההכנסות מהיטל השבחה

שאלת ה-159 מיליון ₪ – מה לעזאזל עושים עם הכסף?

היטל ההשבחה בגין תכנית 4100 הסתכם ב-146,241,813 ₪ ($31,937,500) ( pdfשומה מצ"ב ) נכון למועד הקובע – 15.4.2003. סכום זה משוערך להיום עומד על כ-159,000,000 ₪ ( xlsחישוב מצ"ב ). השאלה האסטרטגית המרכזית העומדת היום על הפרק היא מה לעשות עם הכסף. זהו סכום חד-פעמי אשר יש לו השלכות בלתי מבוטלות על התפתחות היישוב. אנו מוצאים שיש מקום להעלות את השאלה על האג'נדה, היות שהרשימות המתחרות לא מצאו לנכון לעשות כן. להלן גישתנו והצעותינו בנושא:

 1. כסף זה "צבוע" ואיננו יכול לשמש להוצאות שוטפות אלא רק להשקעות (תב"רים).
 2. פס"ד פמיני גורם להקטנת ההכנסות מהיטל השבחה שוטף עקב המעבר משיטת "המקפצה" לשיטת "המדרגות" ( pdfמסמך מבהיר מצ"ב ).
 3. ההכנסות מהיטל השבחה פרוסות על-פני זמן ואין לדעת מראש את עיתוי ההכנסות המדויק, שכן הוא תלוי בקצב מכירת המגרשים בידי היזמים.
 4. אי הוצאת הכספים והותרתם בקופה עלולות לסכן את העצמאות המוניציפאלית של סביון. יתרה של מעל 100 מיליון ₪ תהפוך את סביון ליעד מאד אטרקטיבי לסיפוח מצד היישובים השכנים.
 5. אומדן ההוצאה על פרויקט הביוב עומד כיום על 86 מיליון ₪ והמרכז הקהילתי על 35 מיליון ₪, ביחד כ-120 מיליון ₪. גם אם כל עלות פרויקט הביוב תמומן מהיטל השבחה, ייוותר עודף של כ-40 מיליון ₪. על-פי ההצעה האחרונה 20 מיליון ₪ מהוצאת הביוב ימומנו באמצעות היטל הביוב השוטף, כך שיתרת הכספים החופשיים תעמוד על כ-60 מיליון ₪. עקב פריסת ההכנסות מהיטל השבחה הפרשי עיתוי יחייבו לקיחת אשראי ולכן יש להוסיף גם עלויות מימון (ריבית) לחישוב.
 6. הצעתנו – מימון מרבית פרויקט הביוב (66 מיליון ₪) מהיטל השבחה והתוויית תכנית פיתוח לפיתוח ושיקום תשתיות אשר תקבע סדרי עדיפויות, ותיושם בהתאם לקצב תקבול הכספים.

נתונים סטטיסטיים על סביון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר בלבד (הפרסום האחרון מתייחס לנתוני 2003).
בבדיקה נכללות 198 רשויות מקומיות, כאשר 198 הוא הדירוג הגבוה ביותר.
להלן הנתונים של סביון:

נושא ערך דירוג
כללי 198
חציון גיל 40 196
יחס תלות 81 126
% משפחות 4 ילדים + 3% 197
רמת מינוע 63% 198
% מכוניות חדשות 51% 198
הכנסה ממוצעת 7,651 ש"ח 198
% סטודנטים גיל 29-20 35% 194
שיעור זכאות לבגרות גיל 18-17 88% 194
% דורשי עבודה 0.8% 194
% מקבלי שכר מינימום 27% 197
% משתכרים מעל פעמיים השכר הממוצע 31% 196
% מקבלי דמי אבטלה 0.3% 181
% מקבלי אבטחת הכנסה 0.03% 195
% מקבלי השלמת הכנסה 0.8% 197

מן הנתונים עולה שבמרביתם המכרעת של המשתנים סביון ממוקמת ברמה הגבוהה ביותר או שואפת אליה.

מקור הנתונים: קובץ PDF ב-http://www.cbs.gov.il

שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

עדכון (30.5.2010)

בחרנו להשאיר את תיאור הפרטים כפי שתיארנו אותם ערב הבחירות.

ב-16.5.2010 ניתן פסק דין בתיק על-ידי כב' סגן נשיאת בית משפט השלום בפתח תקווה, אהרן ד. גולדס. בית המשפט קיבל את כל טענות התובעות. הוא מצא שאכן הצעת המחיר היחידה היא השנייה (1.5% מסכום ההיטל), דחה את כל הטענות באשר לאי תקינות ואי סבירות הסכום ופסק סכום של (נכון להיות) כ-2.6 מיליון ₪, בתוספת 100,000 ₪ הוצאות, סה"כ כ-2.7 מיליון ₪.

בעקבות pdfפנייתה המצורפת של שמאית המקרקעין תמר אברהם, הזוכה במשפט, אלינו, אנו pdfמציגים באתר את פסק הדין .

להמשיך לקרוא שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

האמת וכל האמת על המרכז הקהילתי הנבנה בסביון

אבי לוי: כיוזם ומקדם הפרויקט מטעם המועצה המקומית סביון ברצוני להגיב על חרושת שמועות והערות בנושא בניית המרכז הקהילתי החדש הנבנה במקום בית ברוידא – הערות הנשמעות בחוגי בית של המועמדים לראשות המועצה. לשמחתי שני המועמדים מסכימים שסביון זקוקה וראויה למרכז תרבות חדש.

ראוי לציין ששני המועמדים לא היו מעורבים בקבלת ההחלטות להקמת מרכז זה.
להלן העובדות המדויקות:

 • היוזמה להקמת המרכז  החלה בשנת 2000 עפ"י הצעתי משנת 1989 (במועצה בראשות מר שמואל בונדי דרור ז"ל).
 • בשנת 2000 ערכנו סקר צרכים בישוב, על-פי הצעתו של חבר המועצה דאז מר נתי שרוני. לסקר השיבו כ-400 משפחות.
 • הקמת מרכז תרבות ראוי במקום "בית ברוידא" זכתה במקום השני בדירוג החשיבות בסקר.
 • הוקמה ועדת היגוי לפרויקט שכללה  כ-20 נציגי ציבור מכל המגזרים של אוכלוסית סביון.
 • ועדת ההיגוי קבעה את הצרכים של המרכז ומהם נגזר הגודל, לרבות האודיטוריום.
 • בשנים 2001-2002 נערכה תחרות בין 22 אדריכלים מהמובילים בישראל ובהם עדה כרמי, יסקי ועוד. האדריכלים נבחרו לאחר תהליך בחירה והצבעה מסודר ומוקפד. לבסוף נבחרו שלוש הצעות מובילות והבחירה ביניהן נעשתה בהשתתפות כ-80 תושבים.
 • צרכי השטח נאמדו ב-3,000 מ"ר בנוי.
 • המרכז כולל אודיטוריום מצויד במערכות אור-קוליות בקיבולת של כ-300 מקומות. הגודל הופחת מ-400 מקומות כתוצאה מהיענות ללחץ תושבים.
 • אומדן העלות הסתכם (טרם התכנון) ב-29 מיליון ₪ (לפי 1,500 $ למ"ר + מע"מ + תכנון + בצ"מ).
 • הסכום הנ"ל לא כלל פיתוח ואת השדרוג של בית הצופים כחלק מהפרוייקט, מגרש החניה הזמני, הסדרי תנועה חדשים ליד בית הספר ופיתוח השטח הכולל  מסביב – למעט זה הצמוד לבניין.
 • הצמדת הסכום להיום לפי מדד מחירי התשומה לבנייה למגורים מביאה את האומדן לכ-35 מיליון ₪.
 • האומדן התקציבי שנערך לצורך המכרזים לאחר התכנון המפורט הינו במסגרת סכום זה.
 • עד היום הוצאו כ-8 מיליון ₪ והוקצבו עוד 27 מיליון ₪.
 • מקורות התקציב הם מהכנסה צפויה של כ-160 מיליון ₪ מהיטל השבחה בגין תכנית 4100 .
 • עד כה שולמו למועצה כ-60 מיליון ₪  מסכום זה, אשר הוקצו לפרויקטים שונים, לרבות מימון חלק מעלויות הביוב.
 • התקדמות הפרויקט הינה עקב בצד אגודל, בפיקוח ישיר שלי וכמובן של הגזברות וראש המועצה על ההוצאה התקציבית.
 • יש פיגור של מספר חודשים בעבודות השלד עקב קשיים כספיים שהקבלן נקלע אליהם (על פי החוזה העבודה הייתה אמורה להסתיים בסוף מאי). הקבלן התחייב לסיים את העבודה עד סוף נובמבר.
 • המועצה מחזיקה כספים וערבויות להבטחת סיום השלד.
 • המועצה, מחלקת ההנדסה והמפקחים עושים כל מאמץ כדי שהקבלן יסיים בהקדם את הקמת השלד הנמצא בשלבי סיום.
 • אנחנו נמצאים כיום בשלבים האחרונים של הכנת מכרז לשלב ב' של בנית הפרויקט. העבודות הראשונות בשלב ב' תהיינה: ציפוי הבניין והרכבת מערכות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ותקשורת בתחילת 2009.
 • אנו צופים תזרים כספי למימון שלב ב' של הפרויקט בקצב של  כ-10 מיליון ₪ לשנה.
 • בהנחה שתזרים הכספים יימשך כמתוכנן, ניתן יהיה לסיים את הבניה בסוף 2010.
 • נשמח לשלב מומחים מקצועיים מקרב התושבים בבחינת התכניות תוך ניסיון להוזלתן.

כך מנענו את מחטף הביוב

מועצת סביון החליטה להטיל היטל ביוב לפי תעריף של כ-40 ₪\מ"ר מבנה וכ- 20 ₪\מ"ר מגרש. אולם בנחלות ובמשקי העזר ההיטל בגין המגרש הוגבל לשטח מירבי של 1,800 מ"ר. משמעות הדבר שבעל מגרש בשטח של 10 דונם המהווה נחלה היה משלם 164,000 ₪ פחות מבעל מגרש שאיננו נחלה בשטח זהה.

אבי לוי נמנע בהצבעה תוך הבעת התנגדות להחלטה עקב האפליה שהיא יצרה. היות שהחלטנו שזוהי החלטה מקוממת שאסור שתעבור, הפצנו דו"ח לבוחר (מס' 1 – מצ"ב) ובו הבענו את דעתנו על ההסדר המוצע וגם פירטנו את סכומי ההיטל שיאלצו לשלם בעלי הבתים לפי שלוש קבוצות גודל המגרשים בתב"ע של סביון. נציגי בעלי הנחלות הציגו את ההסדר כפשרה נדיבה מצדם (1,800 מ"ר ולא 500 מ"ר). מר מוטי לנדאו (נציג בעלי הנחלות) חישב שהעלות הממוצעת של סבסוד בעלי הנחלות ומשקי העזר תסתכם ב-3,800 ₪ לכל משפחה בסביון (המקורית) וב-1,300 ₪ לכל משפחה ב"סמטאות" בלבד.

בעקבות הפצת דו"ח מס' 1 לבוחר קמה התעוררות ביישוב. לישיבת המועצה שהתכנסה הגיעו עשרות תושבים אשר לא שבעו נחת מן ההחלטה שהתקבלה. בעקבות דיון נוקב הוקמה ועדה לבחינת הנושא בהשתתפות אבי לוי, מר מוטי לנדאו, מר אליעזר פישמן ומר משה היכל.

הועדה קיימה מספר ישיבות וההסדר שהתגבש הוא כדלקמן:
אמדן ההוצאה הכוללת, לרבות ריבוד הכבישים לאחר גמר הנחת הביוב : 86 מיליון ₪.
המועצה הוציאה מקופתה עד כה 24 מיליון ₪.
המועצה תיקח אשראי בסך 20 מיליון ₪ שיפרע על-ידי התושבים במסגרת אגרת הביוב במשך 20 שנה.
היתרה בסך 42 מיליון ₪ תמומן מהכנסות צפויות מהיטל השבחה כמפורט:
12 מיליון ₪ המצויים כבר בקופת המועצה.
10 מיליון ₪ צפויים להתקבל ב-4 השנים הקרובות מהיטל השבחה שאינו בגין תכנית 4100.
20 מיליון ₪ כחלק מהתחייבות חב' אפריקה-ישראל לתשלום בשלוש השנים הקרובות על חשבון היטל ההשבחה.
סה"כ המימון – 42 מיליון ₪

היות שהיטל ההשבחה הכולל מתכנית 4100 מסתכם כיום ב-159 מיליון ₪ (ראו  – "היטל השבחה"), על-פי תכנית זה תיוותר יתרה כספית בסך 60 מיליון ₪ אחרי ההוצאה על הביוב והמרכז הקהילתי.

ההטבה לבעלי הנחלות ומשקי העזר

טענת בעלי הנחלות לזכותם לתשלום מופחת התבססה על כך, שחמש שנים אחרי האיחוד חוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון עדיין חלים עליהם. בעקבות זאת הפנינו מספר  שאלות בנושא לראש המועצה (המכתב מצ"ב). עד היום לא התקבלה תשובה למכתב זה, שנשלח ב-21.7.2008. אולם תשובה חלקית לכך קיבלנו בעיתון סביון (גיליון מס' 77) בעמוד 6 בו נכתב: "נחלאות ומשקי עזר בגני יהודה, עליהם חל היטל ביוב שחושב על פי 500 מ"ר בלבד, כפי שנקבע בחוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון". אנו מניחים שציטוט זה נכתב על בסיס חוות הדעת המשפטית שביקשנו, בעיקר משום שהדבר עלול להיחשב להודאת בעל דין במידה והסוגיה תגיע לדיון משפטי.

כדרכנו הוצאנו דו"ח לבוחר (מס' 2) ובו עדכון לציבור בנושא. חבל שעיתון סביון, שאותו התחילה המועצה המקומית להנפיק בחודשים האחרונים, לא מעדכן את התושבים בנושאים העשויים לעניין אותם באמת. אם ניבָּחר אנו מתחייבים להמשיך לעדכן את הציבור בנושאים העומדים על הפרק באמצעי ההפצה הוירטואליים שפיתחנו, וגם מתחייבים לפעול לשנות את פני עיתון סביון, כך שישקף מגוון רחב יותר של דעות בנושאים שעל הפרק.

הביוב הביולוגי

רשימת "סביון ירוקה" חרתה על דגלה את נושא הביוב הביולוגי. לאור החיסכון הכספי הניכר שאותו מציג מר עמיר פורת אנו סבורים שיש לבחון את הנושא, אך לדעתנו הסיכוי שרשויות הרגולציה יתירו את החלופה הזו קלוש ביותר (ראו כתבה בנושא שהתפרסמה לאחרונה המצ"ב).