היטל צריכה עודפת – סיכום מפגש

פרוטוקול מפגש חרום בנושא: היטל בצורת בגובה 20 ₪ למ"ק

מועד: יום ב', 6 ביולי, שעה 21:00

משתתפים: כ-60 איש, לאור ריבוי המשתתפים לא ניתן למנות את השמות (רשימת רוב המשתתפים נמצאת בידינו)

נוכח: ראש מועצת סביון, מר מושיק ליפץ

להמשיך לקרוא היטל צריכה עודפת – סיכום מפגש