ההחלטה על הקניית בעלות בנכסינו

קיימת אפשרות ממשית שבתינו ירשמו בטאבו בבעלותנו המלאה (ולא חכורים מן הקק"ל), בחלק מן המקרים ללא תשלום (פרטים בהמשך).

להמשיך לקרוא ההחלטה על הקניית בעלות בנכסינו

תוצאות מירוץ סביון השני, 2010

לנוחות תושבי סביון, מצ"ב xlsתוצאות מירוץ סביון השני, 2010 עם פירוט התוצאות של רצי 10 הקילומטר. תודה לזוכים ולמשתתפים.