אשליית הביוב הביולוגי

רשימת סביון ירוקה מפיצה מזה זמן מידע בחוזרים ובאתר האינטרנט לפיו ניתן כביכול לחסוך עשרות מיליוני ₪ על-ידי הקמת ביוב אקולוגי. אנו נטלנו על עצמנו את המשימה ללמוד כל נושא על בסיס העובדות ולהציג את עמדתנו, דבר שהרשימות האחרות לא טרחו ואינן טורחות לעשות.
לאור החיסכון האפשרי הלכאורי המוצג אנו סבורים שיש לבדוק את היתכנות הנושא, אך סבורים, כפי שציינו במסמך ההשקה שפרסמנו, שאפשרות מימושו קלושה. להלן התייחסותנו המפורטת:

  1. הנתונים הכספיים – ההוצאה עד כה מסתכמת ב-24 מיליוני ₪ ולא ב-18 מיליוני ₪ כפי שנכתב. סך ההוצאה מוערך כיום ב-86 מיליון ₪ ולא ב-100 מיליון ₪. הצירוף של הגדלת המונה והקטנת המכנה מעמיד את שיעור העלות שכבר הוצאה על 28% (במקום 18%).
  2. רגולציה – באתר המועצה מופיע מכתב שנשלח ממשרד הבריאות ובו כתוב "הדרך היחידה לטיפול בשפכים הביתיים בתחומי הרשויות המקומיות היא להרחיק את הביוב הגולמי משטח הבתים ולהעבירו לטפול במתקנים המיועדים לכך. לכן הפתרון היחיד בנושא הוא חיבור הבתים למערכת איסוף עירונית מרכזית…" (המכתב מופיע להלן).
  3. אקולוגיה – ברור שרמת הטיהור שתושג במערכות ביתיות נמוכה יותר מרמת הטיהור במערכת מרכזית. לכן הפתרון הוא אולי זול יותר, אך בוודאי ידידותי פחות למי התהום.
  4. פיקוח – כדי לוודא את רמת טיהור המים יידרש פיקוח על המערכות בכ-1,000 בתים בסביון, שכן יש לוודא שהתושבים לא ממשיכים להזרים את המים לבורות הספיגה המצויים ברשותם ממילא ושרמת טיהור המים מספיקה. ברור שמשרדי הבריאות והגנת הסביבה לא יסכימו לפיקוח מבוזר שכזה ולכן הסיכוי להשגת הסכמתם שואף לאפס, כפי שעולה מן המכתב הנ"ל.
  5. גני תקווה – בפרויקט "גנים" בגני תקווה הוקמה תשתית לטיהור "מים אפורים" (כיורים ואמבטיות בלבד – ללא אסלות) ברמה שכונתית. משרד הבריאות מסרב בתוקף לאשר את הפעלת המערכת. לאור זאת ברור שאין כל סיכוי לקבלת אישור להפעלת המערכת המוצעת, של טיהור "מים שחורים" ברמה ביתית (העתק מאמר בנושא מופיע להלן).
  6. אגרת ביוב – בחוזרים קודמים שעסקו בנושא הביוב הביולוגי הוצגו נתונים נטולי בסיס של תשלום שוטף של מאות ואף אלפי ₪ לחודש כאגרת ביוב וכי היא תהווה מקור מימון למועצה.

דיון מושכל מצריך קודם כל היצמדות לעובדות. אנו נמשיך להגיב על נושאים שיעלו על האג'נדה במערכת בחירות זו בצורה מקצועית ועניינית ובמקביל נעלה נושאים נוספים משלנו, במטרה שמערכת הבחירות תתנהל ברמה הראויה לתושבי סביון, ולא בסיסמאות. כך הובלנו את המהלך של ביטול היטל הביוב בגובה עשרות אלפי ₪ ואף יותר, תוך מימון עיקר עלות הקמת מערכת הביוב מן ההכנסות מהיטל השבחה ומימון היתרה בפריסה לטווח ארוך דרך אגרת הביוב השוטפת.

מסמכים בנושא ביוב ביולוגי