האמת וכל האמת על המרכז הקהילתי הנבנה בסביון

אבי לוי: כיוזם ומקדם הפרויקט מטעם המועצה המקומית סביון ברצוני להגיב על חרושת שמועות והערות בנושא בניית המרכז הקהילתי החדש הנבנה במקום בית ברוידא – הערות הנשמעות בחוגי בית של המועמדים לראשות המועצה. לשמחתי שני המועמדים מסכימים שסביון זקוקה וראויה למרכז תרבות חדש.

ראוי לציין ששני המועמדים לא היו מעורבים בקבלת ההחלטות להקמת מרכז זה.
להלן העובדות המדויקות:

 • היוזמה להקמת המרכז  החלה בשנת 2000 עפ"י הצעתי משנת 1989 (במועצה בראשות מר שמואל בונדי דרור ז"ל).
 • בשנת 2000 ערכנו סקר צרכים בישוב, על-פי הצעתו של חבר המועצה דאז מר נתי שרוני. לסקר השיבו כ-400 משפחות.
 • הקמת מרכז תרבות ראוי במקום "בית ברוידא" זכתה במקום השני בדירוג החשיבות בסקר.
 • הוקמה ועדת היגוי לפרויקט שכללה  כ-20 נציגי ציבור מכל המגזרים של אוכלוסית סביון.
 • ועדת ההיגוי קבעה את הצרכים של המרכז ומהם נגזר הגודל, לרבות האודיטוריום.
 • בשנים 2001-2002 נערכה תחרות בין 22 אדריכלים מהמובילים בישראל ובהם עדה כרמי, יסקי ועוד. האדריכלים נבחרו לאחר תהליך בחירה והצבעה מסודר ומוקפד. לבסוף נבחרו שלוש הצעות מובילות והבחירה ביניהן נעשתה בהשתתפות כ-80 תושבים.
 • צרכי השטח נאמדו ב-3,000 מ"ר בנוי.
 • המרכז כולל אודיטוריום מצויד במערכות אור-קוליות בקיבולת של כ-300 מקומות. הגודל הופחת מ-400 מקומות כתוצאה מהיענות ללחץ תושבים.
 • אומדן העלות הסתכם (טרם התכנון) ב-29 מיליון ₪ (לפי 1,500 $ למ"ר + מע"מ + תכנון + בצ"מ).
 • הסכום הנ"ל לא כלל פיתוח ואת השדרוג של בית הצופים כחלק מהפרוייקט, מגרש החניה הזמני, הסדרי תנועה חדשים ליד בית הספר ופיתוח השטח הכולל  מסביב – למעט זה הצמוד לבניין.
 • הצמדת הסכום להיום לפי מדד מחירי התשומה לבנייה למגורים מביאה את האומדן לכ-35 מיליון ₪.
 • האומדן התקציבי שנערך לצורך המכרזים לאחר התכנון המפורט הינו במסגרת סכום זה.
 • עד היום הוצאו כ-8 מיליון ₪ והוקצבו עוד 27 מיליון ₪.
 • מקורות התקציב הם מהכנסה צפויה של כ-160 מיליון ₪ מהיטל השבחה בגין תכנית 4100 .
 • עד כה שולמו למועצה כ-60 מיליון ₪  מסכום זה, אשר הוקצו לפרויקטים שונים, לרבות מימון חלק מעלויות הביוב.
 • התקדמות הפרויקט הינה עקב בצד אגודל, בפיקוח ישיר שלי וכמובן של הגזברות וראש המועצה על ההוצאה התקציבית.
 • יש פיגור של מספר חודשים בעבודות השלד עקב קשיים כספיים שהקבלן נקלע אליהם (על פי החוזה העבודה הייתה אמורה להסתיים בסוף מאי). הקבלן התחייב לסיים את העבודה עד סוף נובמבר.
 • המועצה מחזיקה כספים וערבויות להבטחת סיום השלד.
 • המועצה, מחלקת ההנדסה והמפקחים עושים כל מאמץ כדי שהקבלן יסיים בהקדם את הקמת השלד הנמצא בשלבי סיום.
 • אנחנו נמצאים כיום בשלבים האחרונים של הכנת מכרז לשלב ב' של בנית הפרויקט. העבודות הראשונות בשלב ב' תהיינה: ציפוי הבניין והרכבת מערכות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ותקשורת בתחילת 2009.
 • אנו צופים תזרים כספי למימון שלב ב' של הפרויקט בקצב של  כ-10 מיליון ₪ לשנה.
 • בהנחה שתזרים הכספים יימשך כמתוכנן, ניתן יהיה לסיים את הבניה בסוף 2010.
 • נשמח לשלב מומחים מקצועיים מקרב התושבים בבחינת התכניות תוך ניסיון להוזלתן.