חינוך

1. אנחנו והחינוך
איכות החינוך בסביון זוכה לרייטינג גבוה מאד במערכת בחירות זו וטוב שהדבר כך. הסיעות המתחרות העמידו אנשי חינוך במקומות גבוהים ברשימותיהן ומקדישות חלק משמעותי מן המסרים שהן מפיצות לתחום החינוך.
אנחנו בחרנו לא להתמקד בנושא החינוך לא מכיוון שאנו סבורים שאיננו חשוב, אלא מכיוון שאנחנו לא מחשיבים את עצמנו למומחים בתחום זה. אנו שמים דגש על התמחות ומקצועיות, לא מתיימרים להבין בכל נושא ומותירים זירה זו למומחים.
יחד עם זאת אנו רוצים להציג את גישתנו לנושא החינוך בראייה מרחבית ולהציע את תרומתנו גם בתחום זה.

2. סביון והחינוך
בכל הדירוגים על בסיס חברתי-כלכלי של רשויות מקומיות בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון מדורגת תמיד בקבוצה העליונה. הלשכה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר (הדו"ח האחרון מתייחס לנתוני 2003). יתרה מכך, בדירוג לפי אזורים סטטיסטיים (אזורים מצומצמים בגודלם והומוגניים) סביון דורגה ברמה הגבוהה ביותר (קבוצה 20) יחד עם עוד חמישה אזורים סטטיסטיים (שלושה בתל-אביב, אחד בירושלים ואחד בחיפה) מתוך 1,419 אזורים.
מן המפורסמות שמשתנים חברתיים-כלכליים מתואמים סטטיסטית באופן חזק (אנשים מבוססים יותר גם משכילים יותר, בריאים יותר, מאריכי שנים יותר וכיו"ב). לכן סביון הייתה צריכה להתברך במערכת חינוך מן המצליחות בישראל.

3. ביקורת מול עובדות
לאחרונה הושמעה במערכת הבחירות טענה לפיה מערכת החינוך בסביון נמצאת כביכול במצב גרוע. נטען כאילו תוצאות מבחני המיצ"ב בסביון הן מתחת לממוצע הארצי. אנו טוענים שתוצאה זו בלתי סבירה בעליל וקוראים לטוענים כך להמציא את הנתונים לציבור הבוחרים כדי שיוכל לשפוט זאת בעצמו. אנו סבורים שיש להעמיד את כל הנתונים בפני התושבים ונוהגים כך באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שהקמנו לצורך מערכת הבחירות. לפני כחמש שנים מנהלת בית הספר דאז ערכה מצגת של תוצאות מבחני המיצ"ב. התוצאה לא הייתה מזהירה, אך הייתה רחוקה מרחק רב מן הקטסטרופה המוצגת כיום. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון עומדת במקום ה-194 מתוך 198 רשויות מקומיות בתחום שיעור הזכאים לתעודת בגרות בין בני 18-17 (למען הסר ספק – רק בארבע רשויות שיעור הזכאות היה גבוה יותר).

4. האסטרטגיה שלנו
לגישתנו אין לחרוץ את הדין לפני למידת העובדות. גם אם נתוני המיצ"ב העגומים נכונים, אין סיבה להיתלות רק בנתון זה. ברור לנו שלא כל תפוקות מערכת החינוך ניתנות לכימות (ויש בוודאי הסבורים שאינן ניתנות כלל לכימות) אך קיימים נתונים נוספים למיצ"ב. במידה שניבָּחר למועצה אנו נפעל לקבלת נתונים נוספים למדידת תפוקות מערכת החינוך בסביון כמפורט להלן:
1. תוצאות בחינות האבחון לתלמידים מוכשרים/מחוננים –  מכון הנרייטה סולד.
2. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.
3. ממוצעי ציוני בגרות.
4. שיעורי הזכאות לתעודת בגרות.
5. חתכי הקבלה של תלמידי סביון בתיכון יהוד.
הנתונים יהיו הן על בסיס של חתך אורך (עומק היסטורי של כמה שיותר שנים כדי לבחון מגמות על-פני זמן) וחתך רוחב (השוואה ליישובים בשני האשכולות הגבוהים – 9 ו-10, המהווים את קבוצת ההשוואה המתאימה). כבר ב-2003 ניסינו להניע מהלך דומה אך הדבר לא הסתייע (מצ"ב).
לאחר קבלת נתונים אלו (ואולי נוספים שעליהם לא חשבנו) נפעל להקמת ועדת מומחים מתושבי המקום אשר יבחנו את הנתונים ויציגו בפני התושבים תמונה אמיתית של תפוקות מערכת החינוך. זו יכולה לשמש בסיס להתווית אסטרטגיה לשיפור המצב.

5. חשיבות החינוך
יש הסבורים שלאיכות החינוך חשיבות רק למשפחות צעירות שילדיהן לומדים בבית הספר בסביון. יש לנו חדשות לסבורים כך. איכות מערכת החינוך היא אחד המשתנים החשובים ביותר המשפיעים על מחירי בתים, במיוחד באזורי יוקרה (ראו מאמר להלן). לו בית הספר בסביון היה נחשב לאחד הטובים בארץ והיה משמש מוקד משיכה למגורים בסביון, תמונת הנדל"ן בסביון הייתה לדעתנו מושפעת בצורה משמעותית מכך. לכן לותיקי סביון אשר שוקלים למכור את בתיהם אינטרס בחינוך איכותי לא פחות מאשר לצעירים במקום.

מסמכים בנושא חינוך