שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

עדכון (30.5.2010)

בחרנו להשאיר את תיאור הפרטים כפי שתיארנו אותם ערב הבחירות.

ב-16.5.2010 ניתן פסק דין בתיק על-ידי כב' סגן נשיאת בית משפט השלום בפתח תקווה, אהרן ד. גולדס. בית המשפט קיבל את כל טענות התובעות. הוא מצא שאכן הצעת המחיר היחידה היא השנייה (1.5% מסכום ההיטל), דחה את כל הטענות באשר לאי תקינות ואי סבירות הסכום ופסק סכום של (נכון להיות) כ-2.6 מיליון ₪, בתוספת 100,000 ₪ הוצאות, סה"כ כ-2.7 מיליון ₪.

בעקבות pdfפנייתה המצורפת של שמאית המקרקעין תמר אברהם, הזוכה במשפט, אלינו, אנו pdfמציגים באתר את פסק הדין .

להמשיך לקרוא שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

מסמכים בנושא שכר טרחה וניהול כספי