ועד הפעולה של בעלי בתים צמודי קרקע

בעלי בתים צמודי קרקע צריכים להתארגן ולפעול למען האינטרסים שלהם. לאחר הטלת היטל הצריכה העודפת קיימת תכנית לחייבם עבור הקניית הבעלות בקרקע. התארגנו כנגד ההיטל ועתרנו לבג"ץ. בדעתנו לפעול גם בנושא עלות הקניית הבעלות בקרקע, כדי שיושתו סכומים סבירים ולא מוגזמים כפי שהמליצה ועדת גדיש.

להמשיך לקרוא ועד הפעולה של בעלי בתים צמודי קרקע

אנחנו והמינהל

בעתיד הקרוב עשויה להתעורר אפשרות של רכישת זכות בעלות מלאה על הקרקע בסביון הנמצאת כיום בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל הדבר יהיה כרוך בתשלומים אשר נראים לנו מוגזמים ביותר. ניתוח בנושא הופיע הן ב"גלובס" והן ב"מקרקעין" ומצ"ב (הסדר הקניית בעלות בקרקע מינהל). אנו נדאג ללחוץ על ראש המועצה הנבחר/ת לפעול לצמצום התשלום הנדרש ולהעמידו על סכום סביר וכלכלי. העברת הבעלות המלאה על הקרקע לידי הדיירים תגדיל את רווחת התושבים ותעלה את ערך הנכסים. העלאת נושא זה, כמו נושאים דומים, תעשה רק על-ידנו.

להמשיך לקרוא אנחנו והמינהל

מסמכים בנושא מינהל מקרקעי ישראל