עבירות רכוש ומניעתן

הביטחון האישי הוא נדבך מרכזי בתחושת ה-well being של כל אדם. קיימת תחושה שבסביון יש ריבוי של עבירות רכוש אשר פוגעות באיכות החיים של כולנו. זאת למרות ריבוי אמצעי האבטחה ביישוב ובעיקר חברות השמירה.

אנו סבורים שניתן לשפר את רמת הביטחון האישי על-ידי מתן טיפול ברמת היישוב בבעיה (כיום התושבים מחוברים למספר חברות שמירה). אינטגרציה זו עשויה ליעל את המערכת ולצמצם את כמות עבירות הרכוש.  ברור שהאבטחה תעשה באמצעות חברה פרטית ולא באמצעות עובדי מועצה.

אם תכנית זו תצא לפועל ניתן לשלב בה מספר רעיונות:

  1. הקמת חדר בקרה קבוע שיהיה מאויש 24 שעות ושיהווה מרכז תקשורת עם כל בתי סביון. הפעילות תעשה כאמור על-ידי חברת שמירה בפיקוח של הממונה על הביטחון במועצת סביון.
  2. לתושבים המעונינים תהיה אופציה של מצלמה המשדרת לחדר בקרה זה, תוך שילוב אמצעים מתוחכמים אשר יאפשרו למזער את הפגיעה בפרטיות מצד אחד, תוך הגברת האבטחה מצד שני.
  3. הגברת ושיפור האפקטיביות של ניידות השמירה, תוך קביעת תקני פעילות (כמות הניידות, זמן הגעה תקני, קביעת פרופיל מינימלי של הסיירים וכיו"ב).
  4. הפעלת לחץ על הרשויות לקבלת היתר להפעלת עמדות השמירה בכניסות באופן אפקטיבי, בניגוד להפעלת "הדמי" של העמדות היום.

אין בהצעתנו זו לקבוע עמדה לגבי חברות השמירה הפועלות היום בישוב ועושות כמיטב יכולתן לשרת את ציבור הלקוחות, אך תמיד יש מקום לשיפור.

בחוגי הבית שעורך ראש המועצה, מר מושיק ליפץ, הוא טוען שבידו מצויים נתונים סטטיסטיים משטרתיים לפיהם נרשם בחודשים האחרונים שיפור דרמטי בביטחון האישי בסביון – בעיקר ירידה חדה בפריצות לבתים וגניבות רכב. ניסיונותינו להשיג נתונים אלו לא הסתייעו.

אנו מברכים על השיפור הנטען, אך גורסים שכל טענה צריכה להתבסס על נתונים בדוקים. אנו פונים איפוא לראש המועצה וקוראים לו לנהוג בשקיפות ולהציג בפני הציבור את נתוני הפשיעה המשטרתיים בסביון. אנו מבקשים להציגם עם עומק היסטורי של מספר שנים כדי שאפשר יהיה לראות את מגמת הדברים.

במידה שנתבקש, אנו נשמח להציג את הנתונים בפלטפורמת האינטרנט של סיעתנו.