שכונת ותיקי סביון

 • במשך 20 השנים האחרונות נעשו ניסיונות למציאת פתרון מגורים לאוכלוסייה המבוגרת וגיל הזהב של סביון.
 • עוד בשנת 1989, במועצה בראשות מר שמואל (בונדי) דרור ז"ל, גב' שולה ברוידא העלתה הצעה להקמת דיור מוגן בסמטת הר דפנה.
 • ההצעה נפלה אז לאחר בדיקה שהראתה חוסר היתכנות בהעדר צורך ב"דיור מוגן" במובן הקלסי של המושג – ישוב המונה 1,000 משפחות אינו יכול להחזיק מוסד לדיור מוגן, היות ומשיקולים כלכליים נדרש גודל מינימאלי של מוסד כזה.
 • בתחילת הקדנציה של רוממיה ז"ל שוב נבדק הנושא ביסודיות רבה על ידי חב' אפריקה-ישראל והנושא שוב נפל מחוסר היתכנות וכדאיות.
 • בתחילת הקדנציה הנוכחית העליתי הצעה חדשה למועצה וחב' אפריקה-ישראל, שהיוזם שלה היה האדריכל ליאון צ'רני, תושב לשעבר.
 • ההצעה הייתה להקמת כפר ותיקים לא סיעודי במתכונת של "קהילה מוגנת" (gated community ), במתכונת הדומה לאלפי כפרים כאלו בארה"ב (וגם בישראל).
 • הרעיון הוא של רכישת יחידות שירשמו בטאבו, אשר ניתן למכרן לצד שלישי ישירות, מעין קומפלקס מגורים ברמה גבוהה ביותר, מוגן עם שמירה, בריכה, מועדון, מרפאה, בנוי בארכיטקטורה המתאימה לאוכלוסיה בוגרת.
 • ערכתי סקר מקצועי מטעם המועצה שהראה התעניינות רצינית מטעם כ-150 משפחות בסביון לרכישה של יחידה כזאת לעצמם או להוריהם.
 • ארגנתי אסיפה שבה חתמו עשרות משפחות על מסמך תמיכה וברכו על היוזמה.
 • המועצה דרשה מחב' אפריקה-ישראל לערוך סקר נוסף שנעשה על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה, שהגיע לאותן המסקנות – דהיינו שקיים צורך, יש כדאיות, ויש דרישה לכפר ותיקים לאוכלוסייה מגיל 55 ומעלה, הרואה בסביון את מקום מגוריה לצד המשפחות והחברים עד יומה האחרון.
 • לאחר שהמועצה החליטה על קידום הפרויקט בהסתיגויות מסוימות, חלק מחברי המועצה שינו את דעתם משיקולי בחירות של סוף הקדנציה והפילו את ההצעה, במגמה לדחותה לקדנציה הבאה.
 • מר מושיק ליפץ היה היחידי שנמנע בהצבעה וממשיך להצהיר שהוא בעד פתרון זה – אני הצבעתי בעד קידום הנושא ושאר הנוכחים, למעט מושיק, הצביעו נגד.
 • בדעתי לקדם את הפתרון בקדנציה הבאה. אני מקווה שגם אהרונה ומושיק יסייעו בכך.
 • באמתחתי פתרון שיהווה תשובה לכל ההסתייגויות (האובייקטיביות והענייניות) שהעלו חברי המועצה הקודמת.
 • יש אפשרות וכדאיות להקים כפר כזה בסביון מבלי לפגוע במרקם הכפרי ובתמהיל הגילים הנוכחי של אוכלוסיית סביון.

יישוב שבניו או בנותיו אינם דואגים להורים המתבגרים בסביבתו ואינו רואה חשיבות במציאת פתרון להשארת הוריו בסביבתו , אינו ראוי לכינוי ישוב "איכותי" כפי שאנו מתיימרים שהוא. אין לחפש פתרונות לשיפור המותג "סביון" אם נושא כזה נדחק לשוליים על ידי מנהיגי הישוב.