הניסיון למחטף המדרכות ברח' כרם הזיתים

1. העובדות

ב-20 ביולי השנה קיבלו תושבי רח' כרם הזיתים ללא כל התראה מוקדמת מכתבים לתשלום עבור סלילת מדרכות (דוגמת המכתב המצ"ב). כפי שעולה מתוכן המכתב הוא נוקב בסכום לתשלום ללא כל פירוט כיצד התקבל הסכום, השונה מבית לבית. בסעיף 3 כתוב שניתן לשלם את הסכום ב-12 תשלומים זהים החל מ-15.8.2008. רק בתשובה לפנייה פרטנית למועצה התקבלה "נוסחת" החישוב (510 ₪ למטר חזית – מצ"ב). במקביל נשלחו מכתבים שבהם נכתב לתושבים אשר חרגו לשטח המדרכה שעליהם להתחייב לפנות את החריגות לשטח המדרכה עד 10.8.2008 (דוגמת המכתב מצ"ב). בעקבות פניות תושבים למועצה התברר שמדובר בתכנית של מדרכות עם אבן שפה גבוהה עם מפרצי חנייה בצידו האחד של הרחוב.
חלק מן התושבים ברחוב סברו שהפתרון המוצע איננו טוב והעדיפו פתרון של מדרכה עם אבן שפה נמוכה כמו ברחוב מגל. הטענות מפורטות במכתב שנשלח למר אברהם בחרי, יו"ר ועדת התנועה במועצה ב-3.8.2008 ואשר טרם נענה (מצ"ב). בעקבות פנייתם לאבי לוי הוא ערך בדיקה והתברר שהוצא מכרז משולב לעבודות הביוב וסלילת המדרכה ברחוב וכי המכרז נמצא ערב הכרזת הזוכה. אבי לוי פנה לראש המועצה מר מושיק ליפץ ולמר יוסי גליקסמן, יו"ר ועדת המכרזים ודרש לעצור את הליך המכרז כדי  שהמצב לא יהפוך לבלתי הפיך. במקביל הוא גם המציא לחברי המועצה חוות דעת משפטית של דורון ויסברוד לפיה קיימת בעיה בקיום מכרז משותף למדרכה ולביוב, היות שעל-פי נוסח חוק העזר על התושבים לשלם עבור המדרכה על-פי עלותה וקיום מכרז משותף מקשה על בידוד הוצאות אלו (מצ"ב).
הודות להתערבותו של אבי לוי בדקה ה-90 נעצר התהליך. ב-3.9.2008 נשלחה הזמנה לכל תושבי הרחוב לישיבה של ועדת הנדסה ואדריכלות של המועצה ב-24.9.2008, שיושב הראש שלה הוא אבי לוי, לדון בתכנית המדרכות (העתק מצ"ב).
בבוקר יום הישיבה – 24.9.2008 נשלחה הודעה דחופה על ביטול הישיבה – "לאור פניות רבות מצד התושבים שאינם יכולים היום להגיע לישיבה ולפי הוראת ראש המועצה" (הדגש שלנו – העתק מצ"ב). ראוי להזכיר שההזמנות נשלחו שלושה שבועות קודם לכן ואנשים פינו להם את הזמן מראש. אבי לוי כיו"ר הועדה קיבל את ההודעה ביחד עם כל המשתתפים האחרים. לא זו בלבד שראש המועצה לא טרח להתייעץ עמו, הוא גם לא הודיע לו טרם ההודעה לאחרים. בתגובה למחאתו של אבי לוי טען ראש המועצה שביטול הישיבה נעשה ללא ידיעתו בידי עובדי המועצה. לקינוח, ב-5.10.2008 קיבלו תושבי הרחוב שובר תשלום על כל הסכום עד לתאריך 28.9.2008 (הפעם בתשלום אחד).
בדצמבר 2006 שלח מר רוממיה הלוי-סגל ז"ל שלח מכתב בנושא סלילת מדרכות ברחוב בו כתב בסעיף 3 כי "הכוונה לסלול מדרכה נמוכה שתאפשר גם חניה חלקית" (מצ"ב). זאת בניגוד מוחלט לתכנית הנוכחית.

2. המסקנות

עלות סלילת המדרכות מסתכמת בסדר גודל של חצי מיליון ₪ ונושאים בה ישירות דיירי הרחוב. אופן הביצוע ישפיע על איכות חייהם לשנים רבות. למרות זאת המועצה בחרה להודיע על הפרויקט באמצעות הודעות תשלום תוך שלושה שבועות בלי לשתף את התושבים ומתוך גישה הגורסת שאין להגזים בשיתוף הדמוקרטי.
רק בהתערבותנו נמנע מחטף המדרכות. אנו סבורים שהתנהלות כגון זו  המתוארת לעיל עלולה להוות דגם לחמש השנים הבאות עלינו לטובה וסבורים שדרושה נציגות עצמאית ואקטיבית במועצה שתדע להתערב כאשר הדבר נדרש כפי שנעשה במקרה זה.

מסמכים בנושא מדרכות