שקיפות ממשלית ואתר המועצה

אנו סבורים שממשל מתקדם צריך לנהוג בדרך של שקיפות. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לקיים ערך זה בקלות יחסית, כפי שמודגם באתר זה. אנו סבורים שעד כה המועצה לא נהגה בדרך זו וקוראים לשיפור בתחום זה. את המידע ניתן להעמיד לרשות התושבים הן בחומר מודפס והן באתר האינטרנט של המועצה. אנו סבורים ש"עיתון סביון" שמופץ לאחרונה איננו עוסק בנושאים המעניינים באמת את התושבים ואיננו פתוח למגוון דעות על הנושאים שעל הפרק.

גם אתר האינטרנט של המועצה איננו מכיל חומר רלוונטי. כך לדוגמה תחת הלשונית של "חוקי עזר" הגולש מגיע לאמירה "* ניתן לעיין בחוקי העזר במזכירות המועצה". אנו סבורים שבשלהי 2008 ניתן לסרוק את חוקי העזר ולהעלות אותם על הרשת ולא לחייב את קריאת החומר במשרדי המועצה (אגב, חוקי העזר נמצאים באתר של משרד הפנים).

יש מקום להציג באתר המועצה את תכניות המתאר והתכניות המקומיות הלא נקודתיות (הכלליות) (ניתן למצאן באתרים אחרים, דוגמת אתר מנהל מקרקעי ישראל).

אם ניבָּחר אנו נלחץ לשיפור פני אתר המועצה כך שיספק מידע רלוונטי וישמש כלי להעצמה של התושב ולהגברת הזיקה בין התושבים למועצה.

כיום המועצה מפיצה את הודעותיה באמצעות פרסומי נייר. זוהי דרך הפצה בזבזנית ולא יעילה. אנו מציעים שהמועצה תקים מאגר של כתובות דואר אלקטרוני ותפיץ את כל הודעותיה בדרך זו. זוהי דרך אקולוגית יותר, זולה יותר  ומהירה הרבה יותר להעביר מסרים לתושבים.