אמנה לממשל תאגידי ראוי במועצה המקומית סביון

כדי להביא רוח חדשה לסביון, חברי ואני ברשימת "סביון שלנו" חתמנו על אמנה לשיפור
הממשל התאגידי במועצה.
אנו מטילים על עצמנו בזאת מגבלות חסרות תקדים.
אנו קוראים לחברי הרשימות המתחרות בסביון ולכלל המגזר המקומי בישראל לאמץ את
עקרונות האמנה.
כך ייטב לכולנו.

אנו שמחים להציג בפניכם את המועמדים ברשימת "סביון שלנו":
לינדה אשכנזי בנישו
דורון ויסברוד
מרשה כספי
עילי פת
יעל דרור
מיכאל ויינשטיין
יוסי נטקוביץ
מתוקה גרובשטיין