גירעון – כן או לא?

בשבועות האחרונים, במהלך מערכת הבחירות למועצת סביון, עלו שאלות מדאיגות בקשר למצבה הכלכלי של סביון. האם היישוב באמת נמצא בגירעון? האם בעקבות זאת מרחפת מעליו סכנה של סיפוח לרשות שכנה? סביון שלנו מפזרת את הערפל ומספקת את התשובות – כל מה שרציתם לדעת על מצבה הכלכלי של סביון נכון לשנת 2013.

א. הנתונים היבשים
שנת 2012 הסתיימה באיזון – גירעון שולי בשיעור של 0.9% מן ההוצאות (423 אלף ₪ מול הוצאות של כ-46 מיליון). נתונים אלו לקוחים מתמצית הדו"ח הכספי המוצגת באתר המועצה (ומשקפים להבנתנו את התוצאות בדו"ח המבוקר בידי משרד הפנים, שטרם הומצא לחברי המועצה).
להלן נתוני כל שנות הקדנציה הנוכחית, במיליוני ₪, מתוך הדו"חות הכספיים המבוקרים על-ידי משרד הפנים (למעט הרבעון הראשון של 2013). מספר שלילי מציין עודף, במקום גירעון.

(במיליוני ₪)
שנה הכנסות הוצאות גירעון גירעון ב-%
2008 33.62 33.60 -0.03 -0.1%
2009 33.66 34.56 0.90 2.6%
2010 40.80 40.48 -0.32 -0.8%
2011 43.86 43.84 -0.02 0.0%
2012 45.15 45.58 0.42 0.9%
2013/1 12.41 11.53 -0.89 -7.7%
ממוצע 0.07

נתוני מחצית 2013 טרם פורסמו, למרות שהיו צריכים להימסר לחברי המועצה עד ל-29.08.2013. כפי שניתן לראות, רק שנת 2009 הסתיימה בגירעון משמעותי של כ-2.5% מן ההוצאות.
כחברים בהנהלה במשך כל הקדנציה, סביון שלנו לא הייתה נותנת את ידה לניהול גירעוני מתמשך, כפי שמשתמע מן הפרסומים.

ב. בחינת הטענות
כדי לבחון את הטענות לגבי הגירעון, אין מנוס מירידה לפרטים. בניגוד למתחרינו, אנו לא מסתפקים בסיסמאות, אלא בוחרים להציג בפניכם את הסוגיה במלואה.

הטענות מתייחסות לשתי הסתייגויות של רואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים בדו"ח של 2011. ההסתייגות הראשונה נבעה ממחלוקת מקצועית חשבונאית סביב הנוסחה לחלוקת היקף המימון של מחלקת ההנדסה בין התקציב הרגיל והבלתי רגיל (בהיקף של 1.1 מיליון ₪). ההסתייגות השנייה עסקה בהפרשה של 3.1 מיליון ₪ לתשלום קנס על אי הצטרפות לתאגיד מים (קרן לשיקום צנרת). גם כאן מדובר במחלוקת חשבונאית, המתייחסת להוצאות שאינן ודאיות.

בביאור 10 לדו"ח יש אזכור של מחלוקות כספיות אחרות אשר הפכו לתביעות משפטיות שהתנהלו אז נגד המועצה, ובכל זאת לא נדרשה הפרשה בדו"חות בגינן. באותו זמן טרם הוגשה תביעה בנושא הקרן לשיקום צנרת. בדיונים בוועדת ההנהלה עלה, שלוּ המועצה הייתה מגישה חוות דעת משפטית מנומקת, הסתייגות רואה החשבון בנושא זה הייתה אולי נמנעת. זה לא היה פותר כמובן את הבעיה המהותית. השנה, כפי שדיווחנו בעבר, הוגשה תביעה נגד המועצה בגין חוב זה, כמו נגד עשרות רשויות מקומיות נוספות. היות שהדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2012 טרם הומצא לחברי המועצה, אין לדעת מה קרה בתחום ההסתייגויות הללו בשנה זו.

ג. אם כן – האם נשקפת סכנה?
לדעתנו, מוגזם להציג את הסתייגויות אלו, הנובעות בעיקרן ממחלוקות חשבונאיות, כסכנה לעצמאותה המוניציפלית של סביון.
ב-15.09.2013 פורסמה כתבה ב"גלובס נדל"ן", שבה דיווחה יועצת התקשורת של שר הפנים של-29% מן הרשויות המקומיות (72 מתוך 252) מונה חשב מלווה. זוהי אינדיקציה אמיתית לסחרור גירעוני של רשות, ואילו בסביון לא מונה חשב מלווה.

ד. האם קיימת סכנת סיפוח?
בהמשך לטענות לגבי גירעון ביישוב, מועלית בחומר הבחירות הטענה שגירעון זה יביא לסיפוחה של סביון לרשות מקומית שכנה לאחר הבחירות הנוכחיות. סכנת הסיפוח אכן קיימת, אולם להבנתנו היא הפוכה – הרצון לספח את סביון אינו נובע ממצבה הכספי הקשה, כביכול, אלא מן האפשרות להפיכתה ל"פרת מזומנים" של אחד מיישובי הסביבה. אנו שותפים לדאגה זו, וחושבים ששמירת העצמאות המוניציפלית היא אינטרס עליון של כולנו.

ה. הסכנה האמיתית ממנה מתעלמים המועמדים
למרות הנאמר לעיל, לא הכל ורוד בתחום התקציבי. תיאגוד של משק המים בסביון, שיזכה להתייחסות רחבה יותר מצדנו בהמשך, עלול להביא להיווצרות בור של מספר מיליוני שקלים בתקציב הרגיל.
זוהי בעיה אמיתית, אשר המועמדים לראשות המועצה לא מצאו לנכון להתייחס אליה בשלב זה. היות שבעוד שבועות אחדים אחד מהם יהפוך לקברניט שינווט את הספינה בחמש השנים הבאות, אנו מצפים מהמועמדים לראשות המועצה להציג תכנית המפרטת כיצד בדעתם להתמודד עם האפשרות של גריעת רווחי משק המים.
כדי להכניס את הדברים לפרופורציות, ברצוננו לציין שתקציב 2013 גדול ב-2 מיליון ₪ מן ההוצאה בפועל בשנת 2012, כך שבניהול נכון ועם צעדי חסכון זהירים ניתן יהיה להתמודד עם בעיית משק המים. סביון שלנו תפעל להתאמת ההוצאות להכנסות, גם אם הדבר ידרוש צעדים נוקשים.

ו. העמדה של סביון שלנו
אנו מצרים על נימת הדברים בנושא הגירעון התקציבי, אשר איננה תורמת ללכידות ביישוב, בלשון המעטה. כמו ביתר הנושאים, אנו נפעל להפריד בין המוץ לתבן ולהציג את הבעיות האמיתיות ואת הדרכים לפתרונן. אנו נסייע בידיכם להצביע בבחירות בצורה מושכלת ועל בסיס אמיתות ולא סיסמאות.

למתעמקים ולביסוס טענותינו – מסמכים נלווים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.