תכנית המקב"ת – האם סביון עומדת להיות מוקפת במגדלים?

לאחרונה חולפת בשמי סביון עננה שחורה. "אסון ליישובנו", "האוויר ייעצר", "האופק ייחסם" ו"נהיה בתחום הצפייה של תושבי הקומות הגבוהות, אשר ישקיפו על בתינו" אלו רק חלק מהתחזיות האפוקליפטיות הנשמעות מסביב. במקביל, חוזי השחורות מבטיחים למנוע את הפורענות הרובצת לפתחנו. אך האם בכוחם למנוע את הקמת השכונה החדשה, ובעצם – האם לא מוטב להשקיע את המאמצים בצמצום הנזקים ובמימוש התועלת הטמונה בפרויקט?

בעוד שעמיתינו מסתפקים בהצגת כותרות ללא כל מימד של עומק, סביון שלנו, כדרכה, מציגה את העובדות והפרטים ומזמינה אותך לגבש בעצמך את דעתך בסוגיה חשובה זו.

א. מספר מלים על פרויקט המקב"ת
מקריאת החומר שנשלח במסגרת מערכת הבחירות, עולה שהנושא המרכזי על הפרק הוא המקב"ת. תחושת דחיפות זו לא ליוותה את המועצה בקדנציה הנוכחית, שבה הנושא כמעט שלא נידון בישיבות וגם לא זכה לכיסוי בפרסומי המועצה. נושא הפשרת הקרקע לבנייה נמצא על המדוכה כבר מספר רב של שנים, וייתכן ששיקולים פוליטיים גרמו להתעוררות הנושא בשבועות האחרונים. סביון שלנו סבורה שהשגת התוצאה המיטבית מחייבת הבנה של המציאות, לרבות ההסתברויות לתרחישים השונים.

תכנית מקב"ת גני יהודה מייעדת שטח של כ-833 דונם לבניית כ-4,200 יחידות דיור שתשתייכנה ליהוד. בניגוד לנטען, לא כל הבנייה מתוכננת להיות רוויה – יש אזור מגורים א' בצפיפות של 2 יחידות דיור לדונם, ואזור מגורים ב' בצפיפות של 4 יחידות דיור לדונם. לפרט טכני-כביכול זה נודעת חשיבות, מכיוון שבתכנון נכון ניתן להביא להדרגתיות בגובה הבנייה, כך שהבנייה הסמוכה לבתי סביון תהיה נמוכה, כדי למזער חלק מן ה"סכנות" שעליהן מצביעים כיום.

ב. התנהלות העניינים
בשלב ראשון הוגשה לאישור תכנית לבניית 800 דירות. בהתקרב המועד להגשת התנגדויות התקיימו בוועדת ההנהלה של המועצה מספר ישיבות בנושא. על הפרק עמדה טיוטת הסכם מ-05.10.2011 בין ראש המועצה ובין עיריית יהוד. הסכם זה כלל גם סעיף כספי, אשר לפיו סביון הייתה אמורה לקבל חלק מן התקבולים של יהוד מפרויקט גדול זה. אך עקב מחלוקת על רשימה שהופיעה בטיוטה, של שטחי קרקע שנועדו להעברה מסביון ליהוד, ושאת חלקם ראש המועצה לא רצה להעביר ליהוד, הופסק המו"מ ולמעשה לא חודש עד היום.

בטרם הפקדת התכנית, היא הועברה לבדיקה של חוקר שדן בהתנגדויות אשר הוגשו על ידי מספר גדול של גורמים, כולל סביון. ב-02.12.2012 אישרה הועדה המחוזית את המלצתו  של החוקר – לדחות את אישור התכנית עד לתיקונה. התנגדות סביון נדחתה בישיבה שהתקיימה ב-14.07.2013.

ג. השלב הבא – האם התכנית תאושר?
בתגובת רשות מקרקעי ישראל במאמר ב"דה מרקר", שצורף לחומר הבחירות שנשלח, כתוב שרשות מקרקעי ישראל פועלת מתוך כוונה להפקיד את התכנית בהקדם ורואה חשיבות רבה בקידום התכנית להפקדה. השלב הבא, אשר יתקיים כנראה זמן קצר לאחר הבחירות, הוא הקמת ועדת גבולות, שתתבקש לאשר את העברת השטח המשויך כיום למועצה האזורית דרום השרון ליהוד. הבקשה כוללת גם העברה של 268 דונם מסביון ליהוד. זוהי ההזדמנות להעלות מצד אחד את הדרישות הקריטיות לסביון בתחום הגיאוגרפי, ומצד שני להגיע לסיכום בנושא הכספי.

ד. עמדת סביון שלנו: מה צריך לעשות?
א. אנו סבורים שאין בכוחה של סביון להביא לביטול התכנית כפי שהוצע בקמפיין של ראש המועצה. יש להשלים עם כך שמירב הסיכויים הם שהתכנית תאושר ולדאוג לאינטרסים של סביון הן בתחום הגיאוגרפי, הן בתחום התכנוני והן בתחום הפיננסי. התנגדויות סרק הן התנהלות בזבזנית ומזיקה. צורת ניהול הדברים עד כה עלולה להביא לכך שהפרויקט יוקם על אפנו ועל חמתנו, בלא שנהנה מן התגמול הכספי המשמעותי שהיה כבר בהישג יד.
ב. בישראל קיימת כיום מצוקת דיור, אחרי האמרת מחירים משמעותית בשנים האחרונות. סיכול בניית אלפי דירות באזור המרכז לא רק שאינו מעשי, אלא גם פוגע באינטרס הכללי. יזמות חברתית מתבטאת לא רק בתחום החינוך בסביון, אלא גם בהקלה על אספקת קורת גג לציבור הישראלי.
ג. אנו מצרים על נימת חומר הבחירות שנשלח בנושא, אשר עלול לפגוע בתדמית סביון ולהציגה כיישוב אשר דואג רק לאינטרסים האנוכיים שלו ומתעלם ממצוקות החברה בישראל. האוויר לא ייעצר, האופק לא ייחסם ותושבי הקומות העליונות לא ישקיפו על בתינו – לא אם נדאג להידבר עם הגורמים התכנוניים ונפעל להדרגתיות בגובה הבנייה.

אנו סבורים שהכתוב לעיל מעיד על כך שדרושים במועצה נציגים אובייקטיביים, מקצועיים ובעלי שיקול דעת, כדי להוביל את היישוב בתוואי מיטבי בסוגיה מורכבת זו. למתעמקים ולביסוס טענותינו – מסמכים נלווים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.