השקת קמפיין הבחירות והחזון

קמפיין הבחירות שלי יוצא לדרך במלוא התנופה והכוח!
שתי קדנציות עברו וזמן לשינוי הגיע. סביון זקוקה לרוח חדשה.
כראשת המועצה, אני מתחייבת להוביל בצורה מקצועית, באחריות ובשקיפות מלאה ולפעול על פי החזון.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלי במסע השינוי הזה.

חייבים לשנות, מוכרחים לתקן

לינדה אשכנזי בנישו, רו"ח עו"ד
רוח חדשה לסביון
ראשת המועצה החדשה שלנו

מסמכים בנושא