הכנסות והוצאות בתקציב הבלתי רגיל

מקור הנתונים:
2017-2014 – הדו"חות הכספיים השנתייים המבוקרים
2018 – דו"ח רבעוני ל-30.06.2018
שנה הכנסות הוצאות גרעון
2014  22,142  28,011    5,869
2015  16,105  22,376    6,271
2016  13,791  17,963    4,172
2017  15,008  11,260   -3,748
2018    6,835    9,644    2,809
סה"כ  73,881  89,254  15,373

תגובה אחת בנושא “הכנסות והוצאות בתקציב הבלתי רגיל”

  1. אני מתקשה להתמודד עם טענות כאלו! גרעון בתקציב הלא רגיל, עוד פעם-התקציב הלא רגיל, נוצר עקב פיתוח שמומן בהלוואות. כמובן שההלוואת תוחזרה לשיעורין, כמו כל הלוואה.
    התקציב הרגיל מאוזן, אולי אפילו עודף קטן. לא סתם משרד הפנים נתן חוות דעת "חלקה" למאזן של 31.12.2017. תודה על תשומת הלב לעובדות.

סגור לתגובות.